Ключова дума Регистрация

Каталог "Кой кой е в морския бизнес" - индекси

Агенции за набиране на морски кадри Корабособственици Пристанища
Адвокати, морско право, морски застраховки Корабостроене, кораборемонт Пристанищни оператори, морски пилотаж, буксирна дейност
Администрации – морски, речни, митнически, безмитни зони Логистика Спасяване - морско и речно
Класификационни организации Медицина Спедиция
Консултанти, сървейори Митническо агентиране Транспорт – морски, речен, сухоземен (авто, жп)
Контейнерни превози Морски издателства Туризъм – морски, речен
Корабни оператори, мениджмънт Морско образование, научноизследователски центрове Флот – технически, спомагателен
Корабно агентиране, брокераж, чартиране Нестопански организации Яхти, лодки, оборудване
Корабно оборудване, снабдяване, пожарообезопасяване Подводна дейност Други

Каталог "Кой кой е в морския бизнес" - азбучник

АКВАНАВТ ООД - СПЕЦИАЛИЗИРАНА ВОДОЛАЗНА ФИРМА
 
Машинно почистване подводната част на кораби от обраствания;
Машинно полиране на гребен винт;
Бандажиране на дейдвуди за подмяна на набивки;
Освобождаване на гребни винтове от въжета;
Почистване на кингстонни решетки,
демонтаж и монтаж на решетки, почистване на кингстонни шахти;
Запушване и отпушване на кингстонни решетки и шахти;
Запушване на пробойни;
Подводно рязане;
Подводно заваряване;
Машинно почистване на винто-рулеви групи;
Подводни огледи със и без видеозаснимане,
фотоснимки на подводни обекти;
Аварийно-спасителни и съдоподемни работи;
Подводно взривяване.
АНОНС 91 ЕТ
 
Кораборемонт – боядисване, почистване, бластиране;
Ремонт и регулиране на дизелови двигатели.
АПОЛОНИАН СИЙ СЪРВИСИС ЕООД
 
Кораборемонт.
АСОЦИАЦИЯ МАЛКИ КОРАБИ И ОБОРУДВАНЕ
 
Обединение на фирми, организации и физически лица,
занимаващи се с малкотонажно корабостроене,
с цел взаимодействие и сътрудничество,
информационно осигуряване,
представителство и защита на интересите на своите членове.
АСОЦИАЦИЯ НА КОРАБОСТРОИТЕЛИТЕ И КОРАБОРЕМОНТЧИЦИТЕ
ОТ ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН (БРАСС)

 
Установяване на връзки и обмен на информация в зависимост
от интересите на корабостроителите и кораборемонтчиците
от Черноморския регион в новите пазарни условия;
Сътрудничество в развитието и усъвършенстването
на производствените мощности, организацията,
технологията и управлението на производството,
проектирането, научните изследвания, хидродинамичните изпитания
на корабните модели и обмяна на информация;
Сътрудничество с други корабостроителни
и кораборемонтни асоциации – национални и международни,
с неправителствени международни организации
в областта на морското стопанство;
Разработване съвместно с други заинтересовани
организации на предложения и проекти за създаване
на специални преференции за корабостроителите
и кораборемонтчиците от Черноморския регион –
членове на асоциацията.
БЛЕК СИЙ ЯХТ СЕРВИЗ ЕООД
БЛЕК СИЙ ЯХТИНГ ЕООД
 
Ремонт и преобзавеждане на моторни и ветроходни яхти;
Доставка и монтаж на яхтено оборудване;
Корпусни и бояджийски услуги;
Регистрация и доставка;
Сезонна поддръжка и абонаментно обслужване;
Консултации и мениджмънт;
Яхтен брокераж.
БЛУ СИЙ МАРИЙН СЪРВИСИС ООД
 
Техническа експлоатация на кораби;
Покупко-продажба на кораби, инспекции, консултации, флагиране;
Консултации по ново строителство, инвеститорски контрол;
Доставка на моторни яхти, катери;
Техническо снабдяване на кораби;
Доставки на резервни части;
Менинг агент – лиценз No 276/25.11.2004.
БУЛМАР КОНСУЛТ ООД
 
Корабостроене, кораборемонт;
Корабно оборудване, снабдяване,
пожарообезопасяване;
Подводна дейност.
БУЛТЕСТ 2004 ООД
 
Ултразвукова дефектоскопия (дебелометрия;
контрол на заваръчни шевове и детайли);
Магнитна и цветна дефектоскопия.
БУЛЯРД КОРАБОСТРОИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ ЕАД
 
Корабостроене: производството на контейнеровози, танкери,
химикаловози, кораби за насипни и генерални товари,
и многофункционални кораби.
Кораборемонт – текущи (бластиране, боядисване и т.н.)
и класови (на всеки 4 години) ремонти.
Специфични услуги.
БУРГАСКИ КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦИ АД
 
Корабостроене и кораборемонт.
ВАРНА МЕРИТАЙМ ООД
 
Кораборемонт.
ВИСТАМАР ООД
 
Продажба, ремонт, изпитание и освидетелстване
на пожарогасители, противопожарни уреди;
Спасителни салове и аварийно корабно оборудване;
Оторизиран сервиз.
ВРИПАК ЕНДЖИНИЪРИНГ ЕООД
 
Проектиране на яхти, механизми и морска техника;
Морска архтектура и проектиране на конструкции.
ГЕШ ТРЕТИ ООД
 
ДЖИ ЕС ИМПЕКС ООД
 
Сервиз и продажба на радионавигационно оборудване;
Оторизиран представител на NG Sperry Marine B.V. за България.
ДИЗЕЛ - РАШКОВ ООД
 
ДОКЛАНДС ООД
 
Търговия и консултантски услуги за изграждане на кейове,
съоръжения за сухо (drive-on) приставане,
платформи за развлекателни и индустриални цели
с модулите на Versadock.
Проектиране, доставка и изграждане на плаващи
модулни кейове, понтони и съоръжения
за сухо (drive-on) приставане.
ЕЛКОНСУЛТ ООД ВАРНА
 
GMDSS корабен сервиз и технически регистров преглед
на радио- и навигационна апаратура и доставка на същата.
ЕЛС АД
 
Яхти и яхтено оборудване, консултации и сервиз;
Марина – с осигурена охрана, ток, вода;
Ветроходен и уиндсърф спортен център.
Представител на: X-yachts, Lombardini Marine,
Quantum Sail Design Group Gleistein, Lewmar, Plastimo,
Gotiffredi Maffioli, Blie Weve, Harken, Spinlock, Wichard.
ИНСТИТУТ ПО ХИДРО- И АЕРОДИНАМИКА (ИХА)
КЪМ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ (БАН)
 
Институтът по хидро- и аеродинамика е основан през 1976 г. Той е бюджетна организация със статут на постоянно научно звено към Българската академия на науките (БАН).
Институтът извършва научни изследвания с фундаментален и приложен характер и моделни изпитания в следните области:
Корабна хидродинамика и аеродинамика - проектиране и оптимизиране на корабни форми и винтове;
Воден транспорт и корабоплаване;
Океанско и брегово инженерство;
Военноморска и отбранителна промишленост;
Устойчиво развитие и опазване на околната среда;
Морски информационни технологии.
ИХА има добре развита изследователска инфраструктура, която включва:
експериментални вълнови басейни и кавитационна и аеродинамична тръби, открита акватория, оборудвани със съвременна измервателна и изчислителна техника за хидродинамични и аеродинамични моделни изследвания;
лаборатории за разработване и изработване на измервателни средства и средства за автоматизация на експеримента, за проучване и развитие на електронна и изчислителна техника и софтуер;
бази данни с резултати от моделни и пълномащабни измервания и изчисления;
висококвалифициран и опитен инженерно-изследователски състав.
ИХА извършва прецизно и качествено изработване на модели на кораби, винтове, рибни ферми, морски надводни и подводни конструкции и обекти;
разнообразни инженерни конструкции от дърво, метал, пластика.
КАЛИТ ШИПИНГ ООД
 
Бластиране и боядисване;
Корпусна и заваръчна работа;
Тръбарска работа;
Корабни дърводелци;
Монтаж – ремонт на главни двигатели, спомагателни двигатели,
турбокомпресори и спомагателни механизми;
Ремонт на горивна апаратура;
Ремонт на електрооборудване и радионавигационно оборудване.
КЕППЕЛ ФЕЛС БАЛТЕК ООД
 
Техническо и работно проектиране на съоръжения
за морската и крайбрежната нефтена индустрия;
Сертификат за качество ISO 9001:2000;
Използване на водещи информационни технологии и инженерен софтуер;
Отлични условия за работа, развитие и мотивация на персонала;
Непрекъснато нарастващ обем на реализирани проекти,
персонал, годишен оборот и финансов резултат.
КЗУ ДЕВНЯ ЕООД
 
Изработка на елементи от корабни оборудвания,
съдове под налягане, топлообменници, люкове,
танкове и всички видове тръбни разработки.
КОРАБЕН ИНЖЕНЕРИНГ,
ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗСЛЕДВАНИЯ ООД

 
Инженерингова компания в сферата на корабните дейности
по строителство на нови кораби;
Реконструкция и модернизация на съществуващи кораби;
Корабни технологии и изделия;
Конвенции и правила.
КОРАБНО МАШИНОСТРОЕНЕ АД
 
Корабостроене и кораборемонт;
Производство на корабно оборудване:
люкови закрития и фитинги за тях;
кърмови рампи; палубни механизми и др.
Проектиране и строителство на плаващи
стоманобетонни съоръжения: паркинги, болници,
помпени станции, работилници и др.;
Проектиране и изработване на метални конструкции:
мостове, кули, кранове и др.
КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД “ОДЕСОС” АД - ВАРНА
 
Кораборемонт
КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ПОРТ БУРГАС АД
 
Пристанищна дейност:
КРЗ “Порт Бургас” АД притежава Удостоверение за регистрация на пристанище, Удостоверение за пристанищен оператор, Удостоверение за експлоатационна годност.
КРЗ “Порт Бургас”АД е сертифициран по системата за управление на качеството ISO 9001:2000.
Пристанище КРЗ „Порт Бургас“ АД разполага със следните брегови и инфраструктурни съоръжения:
Кей: 200 м собствен кей, състоящ се от две корабни места, с максимална дълбочина 7.9 м
Челна претоварна техника: 3 ел. портални крана с капацитет съответно - 5 т, 10 т и 15 т, които са монтирани на собствен кей и оперират по цялата дължина на кея (първо и второ корабно място);
Мобилна техника: 2 челни товарача, 6 вилкови товарача с товароподемност от 3 до 10 т и височина на повдигане до 4 м, 2 гумено-лентови транспортьора за зърнени товари, 1 автокран МДК 10 т, 4 автовлекача, оборудвани с 10 и 12 т ремаркета, 1 автобутач ЮМЗ.
Тилна претоварна техника: 4 ел. козлови крана с товароподемност 12,5 т, 3 ел. мостови крана с товароподемност 12,5 т
Електронна автовезна: 80 т
Комбинирана жп и авторампа с дължина 150 м
Собствени коловози с дължина 720 м
Площи за стифиране и съхранение на товари: открити - 8000 кв.м, закрити - 5400 кв.м
Сертифициран закрит склад за съхранение на зърнени товари с площ 1500 кв.м
Общата площ на пристанището е: 50 304 кв.м
КОРАБОРЕМОНТЕН И КОРАБОСТРОИТЕЛЕН
ЗАВОД “МТГ-ДЕЛФИН”
 
КОСАРА 2004 ООД
 
Митническо агентиране;
Корабно агентиране;
Спедиция;
Енергоремонт;
Метални конструкции и др.
КОСТАДИНОВ БОНЕВ
 
Проектиране, ремонт и монаж на топлоенергийни съоръжения,
съоръжения с повишена опасност, въртящи механизми,
метални конструкции и конструкции с поликарбонати.
ЛЕО БГ ЕООД
 
Ремонт на кораби;
Изработка на оборудване за корабостроенето;
Изработка на хидравлични автомобилни асансьори.
ЛЗ ЯХТИНГ1991 АД
 
Дилър за България и Румъния на моторни яхти
Sunseeker, Formula, Monterey, Rinker, Williams Jet Tenders
и ветроходни яхти Bavaria.
Продажба на яхти;
Мениджмънт на яхти, чартиране;
Яхтено оборудване;
Ремонт и поддръжка, съхранение в безмитен склад;
Яхтена борса – морска гара Варна.
М & 999
 
Корабостроене;
Кораборемонт.
МАРИЙН КЕЪР ЕООД
 
Агент на Total Lubmarine за България;
Агент на Wartsila за България;
Доставка на корабни масла Total Lubmarine във всички пристанища по света, безплатни анализи, собствени баржи, разсрочено плащане;
Wartsila е собственик на двигателите Sulzer, Deutz, Wartsila, Hohab, Vovo Penta, Lips, Stork и други. Проектира и произвежда корабни пропулсивни комплекси с тронкови и кръстоглавни двигатели до 90 000 kW, доставя резервни части и възстановява. Възможност за подмяна на стари двигатели ремонтирани. Произвежда нови и предлага части за дизел генератори, подрулващи устройства, гребни винтове и валове, редуктори, системи за дистанционно управление, корабна автоматика, сепаратори и прочие;
Покрива нормите на SOLAS и IAPP MARPOL;
Wartsila Power Industry произвежда и доставя алтернативни електроцентрали до 300 MW, генератори, работещи на метан и дизелово гориво, ко-генератори с биогориво, технически проекти, гаранция сервиз и консултация в целия свят.
МАРИТИМ ГРУП ООД
 
МАЯК - К ООД
 
Кораборемонт;
Търговия.
МОРГАН ЕООД
 
Двигатели, генератори, редуктори;
Дейдвудни уплътнители, съединители, винтове;
Компресори, инсгенератори;
Помпи и вакуумни тоалетни системи;
Палубно оборудване, кранове;
Пиротехника “COMET”.
МОРСКО ПРОЕКТИРАНЕ ЕООД
 
Проектиране на кораби и морски съоръжения.
Инженерно и консултантско обслужване.
Моторни яхти и оборудване - консултации.
НАВИКОМ БГ ЕООД
 
Доставка и продажба на абразив за бластиране.
НИТРА ЕООД
 
Проектиране и постройка
на малки кораби и яхти.
ПАСАТ БЪЛГАРИЯ АД
 
Проектиране, моделиране и производство
на стъклопластови изделия - катамарани - 12 и 14 м,
тримарани - 16.5 м, военни катери до 26 м,
туристически и рибарски лодки, канута;
Пълно обслужване на процеса, свързан с използването,
поддръжката и съхранението на моторни лодки и яхти;
Официален предствител за България
на Lamberti и Italmar – Италия.
ПЕРМ СЕРВИЗ ООД
 
Автоматизация на технологични процеси
Възстановяване, ремонт и поддръжка
на металорежещи машини с CNC
ПОСРЕДНИЧЕСКА КЪЩА ВАРНА ООД
 
Внос-износ морско оборудване,
посредничество и обща търговия.
Предлагаме: резервни части за кораби,
дървени корабни модели и проектиране
на малки кораби, материали, котви, вериги.
ПРЕМИЕР ГРУП ООД
 
Корабостроене, кораборемонт;
Агентиране;
Корабно снабдяване.
ПРИМОРСКА АНТРЕПОЗИТНА ТЪРГОВИЯ ООД
 
Търговски представител на АО “БМЗ” – Брянск;
Корабно техническо снабдяване;
Технически мениджмънт;
Складова дейност – публичен митнически склад;
Транспорт, митническо агентиране;
Корабоплаване, корабостроене.
РЕМТЕХНОЛОДЖИ ООД
 
Специализиран ремонт и заварка на чугуни,
корпусни детайли (глави, картери, блокове и др.)
по технология и консумативи - Castolin Weld Iron – студен
и горещ метод с гаранция на ремонта до 2 г.;
Ремонт и производство на части и възли за корабна
и друга плавателна техника, подводноинженерна дейност,
курсове за подводно рязане и заваряване;
Кораборемонт и авариен ремонт на корабно оборудване.
Съвременни технологии на ремонт и механична обработка
на шийки, ротационни и уплътнителни повърхности,
възстановяване на закалени и отчупени зъби на зъбни
колела до 8 м на място, без демонтаж.
Ремонт и специализирани технологии на заваряване;
Сонарни системи.
РЕТЕХ СД
 
Възстановяване на корабни резервни части.
СД СТЪКЛОПЛАСТ – ЦАРЕВО
 
Лодки от стъклопластмаса от 2,85 до 11 м;
Корабно оборудване и др. промишлени
изделия от стъклопластика.
СЕНИ ООД
 
Kорабен сервиз – техническо и провизионно снабдяване,
корабни масла Mobil, кораборемонт, преустройство на кораби;
Доставка, консултация и монтаж на полимерни плъзгащи
лагери Thordon за винто-рулева група;
Официален дилър за корабни двигатели и резервни части
Volvo Penta и Suzuki Marine;
Индустриален сервиз – официален дистрибутор на уплътнения,
изолации, компенсатори Frenzelit, салникови набивки
ProPack, полимерни материали и ремонтни технологии Belzona;
Продажба на корабно и яхтено оборудване,
спасителни средства, спортни облекла и надуваеми лодки.
СИЙ СЪРВИЗ ООД
 
СИЙГЕЙТ ВИХ ТРЕЙДИНГ И ШИПИНГ ООД – ВАРНА
 
ТЕРЕМ КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА ЕООД
 
Докови и кейови ремонти на кораби;
Корабостроене;
Преоборудване на кораби.
ТРАНС-МАР СЪРВИСИЗ ООД
 
„Транс-Мар Сървисиз“ ООД е единственият по рода си морски технически център, занимаващ се с внос, износ и търговия на едро и дребно с морски технически стоки, материали и консумативи за поддръжката на кораба, както в експлоатационни условия, така и по време на ремонтни работи. Фирмата е официален дистрибутор на фирмите Molyslip Atlantic Limited и CAMON Instruments and Meter Co. за страната. В складовете си разполагаме с голямо разнообразие от технически стоки, електрооборудване и навигационни пособия.
Във връзка с обслужването на клиентите си фирмата извършва корабно снабдяване във всички пристанища в България и порт Констанца, Румъния.
Внос и търговия с морски технически стоки;
Корабно снабдяване;
Спедиция;
Митническо агентиране;
Кораборемонт.
УЛА ООД
 
Кораборемонт;
Корабостроене;
Проектиране, доставки на корабно оборудване.
ХЕРМЕС ШИПИНГ ЕНД ТРЕЙДИНГ ООД
 
ХИДРАВЛОН 1 ЕООД
 
Ремонт, възстановяване и сервиз на всякакво
корабно хидравлично оборудване като помпи,
цилиндри, разпределители и други.
ЮТА ДИК ООД
 
Кораборемонт, такелаж,
товаро-подемни съоръжения.
ЯНИ ГЕОРГИЕВ КО
 
Кораборемонт.
ЯХТ СЪРВИЗ БЪЛГАРИЯ ООД
 
Гаранционна и извънгаранционна поддръжка
на нови и употребявани яхти;
Възстановяване, ремонт и поддръжка
на моторни и ветроходни яхти;
Годишни ремонти по корпуса;
Монтаж на климатици, подрулващи устройства,
ел.лебедки и др.;
Осигуряване на места на обслужваните яхти;
Представител на: Volvo Penta, MAN - двигатели, HFL –
климатици и генератори, Schenker – watermakers,
Weber Motor, Lewmar, K?hler, Bombardier.
ЯХТ СЪРВИЗ ЕООД
 
Гаранционно и следгаранционно обслужване и сервиз
на моторни и ветроходни плавателни съдове;
Оборудване на всички видове яхти с навигационна техника;
Поставяне на подводни светлини и камери;
Поставяне на хидравлични платформи на кърмата;
Цялостно почистване на яхти;
Боядисване на подводната част;
Монтаж на LCD/DVD и др. техника;
Монтаж на климатици, хладилници, ледогенератори и др.;
Регистрация на яхти за плаване в териториални води;
Изваждане на акт за националност;
Сервиз на двигатели: Volvo Penta и Mercury.
АВ ШИП МЕНИДЖМЪНТ
 
Корабен мениджмънт;
Разработване на Системи за безопасно управление
по изискванията на ISM, ISPS;
Флаг и клас менажиране;
Консултантска и сървейорска дейност;
Ултразвукова дефектоскопия (дебелометрия);
Кораборемонт.
ХАЙКАД ИНФОТЕХ ООД
 
Генерален представител на фирма Dassault Systemes
и продуктите CATIA, ENOVIA Smarteam в България

Всички права запазени. Репродукцията на целите или части от текста или
изображенията без изрично писмено разрешение от "Морски свят" е забранена.