Ключова дума Регистрация

Каталог "Кой кой е в морския бизнес" - индекси

Агенции за набиране на морски кадри Корабособственици Пристанища
Адвокати, морско право, морски застраховки Корабостроене, кораборемонт Пристанищни оператори, морски пилотаж, буксирна дейност
Администрации – морски, речни, митнически, безмитни зони Логистика Спасяване - морско и речно
Класификационни организации Медицина Спедиция
Консултанти, сървейори Митническо агентиране Транспорт – морски, речен, сухоземен (авто, жп)
Контейнерни превози Морски издателства Туризъм – морски, речен
Корабни оператори, мениджмънт Морско образование, научноизследователски центрове Флот – технически, спомагателен
Корабно агентиране, брокераж, чартиране Нестопански организации Яхти, лодки, оборудване
Корабно оборудване, снабдяване, пожарообезопасяване Подводна дейност Други

Каталог "Кой кой е в морския бизнес" - азбучник

АБЕ ЛОДЖИСТИКС ООД
 

Контейнерни превози на цели (FCL) и групажни (LCL) товари от и за цял свят;
Внос и износ за/от България с контейнери през пристанищата Варна, Бургас, Солун и Пирея;
Автомобилна спедиция на цели и групажни товари от и за Европа;
Въздушна спедиция;
Доставки от врата до врата;
Пълно митническо обслужване във Варна и Бургас;
Митническо складиране във Варна и София;
Деконтейнеризация и претоварване на бордови автомобили
под митнически контрол на пристанища Солун, Варна, Бургас;
Консултиране.
АРИЕС ЛОДЖИСТИКС ЕООД
 
Контейнерни превози на цели (FCL) и групажни (LCL) товари от и за цял свят. Добър сервиз на атрактивни преференциални цени, получени от водещи на световния пазар контейнерни линии на база на реализирани товаропотоци;
Внос и износ за и от България с контейнери през пристанищата Варна, Бургас, Солун и Пирея;
Автомобилна спедиция на цели и групажни товари от и за Европа;
Въздушна спедиция;
Доставки от врата до врата;
Пълно митническо обслужване във Варна и в Бургас;
Митническо складиране във Варна и в София;
Деконтейнеризация и претоварване на бордови автомобили под митнически контрол на пристанища Солун, Варна, Бургас;
Консултиране.
АРИС КАРГО ООД
 
Професионални спедиторски продукти и логистични услуги.
БЛУ МАРИЙН ЯХТС
 
Продажба на яхти, чартъри,
управление и поддръжка.
БОН МАРИН АГЕНЦИЯ ООД
 
Линейно агентиране, корабно агентиране,
чартъринг, мултимодален контейнерен транспорт.
БОН МАРИН ЛОДЖИСТИК ООД
 
Логистика;
Корабно агентиране;
Митническо агентиране;
Складова дейност и управление
на складове под митнически контрол;
Стифадоринг;
Международна и вътрешна спедиция;
Превоз и манипулиране на свръхтежки
и извънгабаритни товари.
ВЕСЛАМ ШИПИНГ ООД
 
Митническо посредничество, изготвяне и попълване
на необходимите документи при внос, износ, транзит, реекспорт;
Вътрешна и международна спедиция на товари
с всякакъв вид транспорт – морски, автомобилен, жп;
Комбинирани, мултимодални превози на контейнеризирани
и конвенционални товари;
Претоварни операции в пристанищата
Варна-изток/запад и жп гара;
Складова дейност - закрит и открит склад за стоки по направление
внос, износ, транзит, реекспорт;
Разработване на оптимална транспортна схема;
Корабно агентиране в пристанищата Варна, Леспорт, Балчик;
Брокерство и чартиране на корабен тонаж;
Застраховане на товари;
Набиране на морски кадри за “Egon Oldendorff” – Германия.
ВОРТЕКС ШИПИНГ ООД
 
“Вортекс Шипинг” ООД е създадена през 1995 г.
с основна дейност корабно чартиране и мениджмънт,
агентиране и спедиция. През 2008 г. компанията става част
от структурата на Rhenus Logistics International GmbH, Германия,
като осъществява морски, речни и сухопътни интермодални
транспортни схеми по направлението Европа – Азовско,
Черно и Източно Средиземно море.
ГЛОБЪЛ МЕРИТАЙМ СЪРВИСИЗ ООД
 
Линеен агент на контейнерната линия Hapag Lloyd;
Транспорт на стоки в контейнери в цял свят;
Спедиция;
Докова дейност;
17 собствени камиона;
Автомобилен транспорт.
ДЕСПРЕД АД – МЕЖДУНАРОДНА СПЕДИЦИЯ
 
Предлага пълна гама спедиторски, митнически, складови и транспортни услуги: железопътен, автомобилен, въздушен, морски, речен и контейнерни транспорти; групажни и комплектни превози; мултимодални транспорти с претоварване в собствени терминали; вътрешна дистрибуция; транзитни операции; две общи банкови гаранции; митническо агентство.
Организира въздушен транспорт на товари от и до летище София.
Агент по продажби на всички авиокомпании, опериращи в България – он/оф-лайн.
Вътрешен транспорт, складиране; опаковане, палетизиране и етикиране на пратки.
Организира превози на товари по железница за/от Европа, Азия, Близкия изток и товари през фериботния комплекс - Варна/Иличовск.
Транспортира частични товари и цели камиони от/до цяла Европа.
Разполага с редовни седмични групажни линии с фиксирани дати на отпътуване и доставка.
Превозва транзитни товари във всяко направление, собствени банкови гаранции.
Доставки “от врата до врата”.
Извършва превоз по море и в комбинирано съобщение до и от всяко направление по света на конвенционални товари, всички видове стоки в 20’ и 40 ‘ контейнери, хладилни и танк контейнери и друго специализирано оборудване.
Контейнерни групажни транспорти.
Две общи банкови гаранции и обезпечаване на всички видове транзитни операции.
Митническо представителство за всички митнически режими.
Изготвяне на всички видове митнически и транспортни документи, EUR1, сертификати и удостоверения.
Складиране и съхранение на всякакви товари - свободен, временен склад и склад под митнически контрол.
Дистрибуция в страната.
Информационни и логистични услуги.
Tранспортиране на панаирни и изложбени експонати и пълна документообработка.
ДОКЛАНДС ООД
 
Търговия и консултантски услуги за изграждане на кейове,
съоръжения за сухо (drive-on) приставане,
платформи за развлекателни и индустриални цели
с модулите на Versadock.
Проектиране, доставка и изграждане на плаващи
модулни кейове, понтони и съоръжения
за сухо (drive-on) приставане.
ДУНАВ ЕКСПРЕС РУСЕ ООД
 
Транспорт на стоки по река Дунав и всички
вътрешни водни пътища на Европа.
ЕКОНОМУ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ШИПИНГ
ЕЙДЖЪНСИ ООД (EISA VARNA)
 
Контейнерни превози;
Международна спедиция;
Митническо оформяне;
Услуги “от врата до врата”.
ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ
“ЧEРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” (ВСУ)
ИНСТИТУТ ПО МОРСКО ПРАВО И ЛОГИСТИКА (ИМПЛ)
 
ИМПЛ организира и провежда научноприложни изследвания в областта на морското право и логистиката. Координира и участва в технологичния трансфер на научноприложни резултати и изследвания между заинтересовани институции.
Взема участие в национални и трансгранични проекти.
ИМПЛ участва в учебния процес на ВСУ, като организира обучението на студентите в специализиращия модул по морско право към Юридическия факултет на ВСУ; провежда специализации (индивидуални и колективни, в облaстта на морското и речното право и морските застраховки); организира магистърски форми на обучение; провежда обучение на докторанти на самостоятелна подготовка.
ИМПЛ изгражда специализирана база данни, обслужващa заинтересовани лица и организации в предметната област.
ИНТЕРМОДАЛ ООД
 
Линейно агентиране;
Корабно агентиране, чартиране и брокераж;
Железопътен транспорт;
Складиране и обработка на товари;
Спедиция;
Митническо посредничество.
ИНТЕРТРАНС АГЕНЦИЯ ООД
 
Купува, продава, отдава под наем контейнери.
КАТОНИ И КО. БЪЛГАРИЯ ЕООД
 
Корабно агентиране, фрахтоване, спедиция и логистика;
Всякакви други транспортни услуги и логистика;
Количествен и качествен контрол;
Търговско посредничество.
ЛОГИКОРП ЕООД
 
Транспортна логистика;
Автомобилни контейнерни превози.
МАРИЙН КЕЪР ЕООД
 
Агент на Total Lubmarine за България;
Агент на Wartsila за България;
Доставка на корабни масла Total Lubmarine във всички пристанища по света, безплатни анализи, собствени баржи, разсрочено плащане;
Wartsila е собственик на двигателите Sulzer, Deutz, Wartsila, Hohab, Vovo Penta, Lips, Stork и други. Проектира и произвежда корабни пропулсивни комплекси с тронкови и кръстоглавни двигатели до 90 000 kW, доставя резервни части и възстановява. Възможност за подмяна на стари двигатели ремонтирани. Произвежда нови и предлага части за дизел генератори, подрулващи устройства, гребни винтове и валове, редуктори, системи за дистанционно управление, корабна автоматика, сепаратори и прочие;
Покрива нормите на SOLAS и IAPP MARPOL;
Wartsila Power Industry произвежда и доставя алтернативни електроцентрали до 300 MW, генератори, работещи на метан и дизелово гориво, ко-генератори с биогориво, технически проекти, гаранция сервиз и консултация в целия свят.
МИКАЕЛА ООД
 
Издаване на сертификати за произход от Стопанската камара;
Контейнеризация и деконтейнеризация;
Логистика;
Митническо агентиране;
Спедиция;
Транспорт.
МИТНИЧЕСКА АГЕНЦИЯ ЕКСПРЕС ЕКСПЕРТ
 
Митническо агентиране;
Представителство;
Спедиции;
Складиране.
МИТНИЧЕСКА АГЕНЦИЯ ТРАНЗИТ БГ ЕООД
 
Митническо агентиране и брокераж;
Митническо оформяне на документи;
Mитническо представителство при внос и износ
на стоки с всички видове транспорт.
Митническо складиране;
Спедиция;
Банкова гаранция при режим “Tранзит”.
МОНИКС МАРИН СЕРВИЗ ООД
 
Генерален корабен снабдител;
Техническо и хранително снабдяване;
Резервни части, кораборемонт;
Пиротехнически средства;
Пoжарни системи, сейфти екипировка;
Митническо представяне.
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ
НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕДИТОРИ (НСБС)
 
Националното сдружение на българските спедитори (НСБС) е учредено през 1992 г. със следните основни цели: да представлява българския спедиторски бранш и да защитава интересите му в страната и чужбина; да усъвършенства правната база на спедицията в България; да издига реномето на спедиторската професия като: разработва критерии за достъп до спедиторската професия; внедрява и следи за прилагането на нормативи за качеството на предлаганите от спедиторите - членове на НСБС, услуги; приема и контролира спазването на Професионалния кодекс от своите членове; организира професионалното обучение и квалификация на спедиторските кадри.
Към май 2007 г. в НСБС членуват 75 спедиторски фирми (с българско и чуждо участие), които съвкупно извършват над 2/3 от международните спедиторски услуги в България. Спедиторските фирми - членове на НСБС, реализират над половината от приходите и 83 % от брутната печалба в спедиторския бранш.
От 1994 г. НСБС представлява България в Международната федерация на спедиторските сдружения ФИАТА. Представители на сдружението участват в органите на ФИАТА и чрез тях в дейността на Европейската конференция на министрите на транспорта (ЕКМТ), Европейската комисия, Икономическата комисия за Европа на ООН, Международната търговска камара и редица международни организации в сферата на транспорта (IRU, UIC, IATA, IMO и др.).
От 2003 г. НСБС е член на КЛЕКАТ (Европейската асоциация за спедиторски, транспортни, логистични и митнически услуги), чрез която получава право на глас при взимането на решения от Европейската комисия, засягащи транспортната политика на Общността.
Само спедициите - членове на НСБС, са оторизирани да ползват утвърдените в международната търговия документи на ФИАТА - мултимодалния коносамент (FIATA FBL), спедиторския реципис (FIATA FCR), складовата разписка на ФИАТА и др.
НСБС участва активно в усъвършенстването на правната база на международния транспорт и спедицията в страната и в чужбина, както и във формирането на транспортната политика на България. С предприетите активни действия и инициативи сдружението има съществен принос за създаването на пазарноориентиран бизнес климат в България, особено по отношение на българското фискално, митническо и външнотърговско законодателство.
През 1996 г. НСБС подготви и издаде на три езика ОБЩИ СПЕДИТОРСКИ и ОБЩИ СКЛАДОВИ УСЛОВИЯ на НСБС, които регламентират задълженията и отговорностите на страните по спедиторския договор.
Съвместно с реномирани български и международни застрахователи сдружението разработи и внедри ЗАСТРАХОВКА ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА СПЕДИТОРА по споменатите ОБЩИ УСЛОВИЯ, която от 1.04.1998 г. е задължителна за спедиторските фирми - членове на НСБС.
НСБС разработи и въведе през 2000 г. система за професионално обучение и квалификация на спедиторските кадри. Преминалите успешно обучението получават международно признати дипломи за професионална компетентност по стандартите на ФИАТА.
Сдружението обединява най-добрите професионалисти от бранша и ползвайки услугите на неговите членове, товародателят получава:
гаранция за компетентност и високо качество на услугите;
финансова стабилност и търговска етика на спедитора;
ясни и точни условия на спедиторския договор, формулирани в общите условия на НСБС, които дефинират отговорността на спедитора към клиента;
гаранция за защита интересите на клиента и за компенсация на щетите, които могат да възникнат при превоза, претоварването и съхранението на стоките, осигурена от застраховката “Отговорност на спедитора”.
Основната цел и насока за бъдеща дейност на НСБС е да подпомага за развитието и практическото изпълнение на национална логистична стратегия, както и да работи за ускорената и безпроблемна интеграция на България в Европейския съюз.
ПРЕМИЕР ГРУП ООД
 
Корабостроене, кораборемонт;
Агентиране;
Корабно снабдяване.
ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД
 
Разтоварване и товарене на плавателни и сухопътни транспортни средства. Пристанището експлоатира многофункционални кейове и специализирани терминали.
Допълнителни и съпътстващи обработката услуги: укрепване и разкрепване, теглене, сортировка, опушване на вагони, отваряне и затваряне на корабни товарни помещения, сепарация, палетизация и депалетизация, контейнеризация и деконтейнеризация, измитане, измиване, покриване, поставяне на противозамръзващи средства.
Пристанището разполага с големи открити и закрити складови площи, където могат да се съхраняват различни видове товари при осигурена охрана.
ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА
 
Специализирани терминали за контейнери,
зърно, торове и въглища, ро-ро терминал;
Отлични възможности за реализация
на комбинирани превози;
Кръстопът между 4 европейски транспортни
коридора и ТРАСЕКА;
Скъсява пътя на товарите между Дунав и Черно море
чрез транзитния жп мост Варна – Русе;
Уникална жп фериботна линия с Русия, Украйна, Грузия;
Единствен пътнически терминал в България;
Работи без прекъсване 24 часа в денонощието,
7 дни в седмицата.
Оператор на пристанищата за обществен транспорт
с национално значение Варна-изток, Варна-запад,
Петрол, ТЕЦ Варна.
ПРИСТАНИЩЕ ВИДИН ЕООД
 
Всички видове пристанищни услуги:
Пристанищни услуги, извършвани на и от водни и сухопътни
превозни средства и всички съпътстващи ги действия;
Складови услуги, съхраняване на товари;
Услуги, предоставяни на плавателни съдове:
предоставяне на понтон, снабдяване с електроенергия, вода,
както и приемане и третиране на битови отпадъци от плавателните съдове.
РУБИКОН ШИПИНГ ООД
 
Спедиция, логистика;
Превози на извънгабаритни товари със собствени превозни средства;
Речен и комбиниран транспорт суша – вода – суша;
Митническо представителство и митническо оформяне на документи;
Претоварни операции в пристанища Русе, Свищов и Лом.
СВОБОДНА БЕЗМИТНА ЗОНА - БУРГАС АД
 
Контейнерно депо; много добри цени
за обработка на контейнери;
Първокласни мултифункционални складове
за общи и насипни товари, вкл. храни;
Освободено от мита и ДДС складиране;
Площи за инвестиции и производство;
Митническо агентиране, логистика;
Претоварване и преработка на стоки.
ТЕРМИНАЛЕН ОПЕРАТОР ЕООД
 
Митническо представителство;
Контейнерни и автомобилни превози;
Пристанищно агентиране;
Менажиране на камиони;
Спедиция на товари и извършване
на вътрешен и международен превоз.
ТРИМПЕКС ЮНИОН ООД
 
Линейно агентиране;
Трампово агентиране;
Комплексно обслужване на кораба.
УЪРЛД ТРАНСПОРТ ОУВЪРСИЙЗ
БЪЛГАРИЯ ЕООД

 
Морски, въздушен и сухопътен транспорт,
логистика, карго застраховки.
ЮНИМАСТЪРС ЛОДЖИСТИКС EАД
 
Холдингова компания – управление на дружества
в областта на транспорта и логистиката.
ЮНИШИПИНГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД
 
ЮРОГЕЙТ ЕООД
 
Управление на собствен логистичен парк.
ПОРТ СЪРВИСИЗ КОНСУЛТИНГ ООД
 
Пристанищни услуги: пилотаж, товаро-разтоварни и логистични дейности, draft- survey, организация на морския трафик, използване на пристанищни буксировки и швартовки в пристанищата, корабостроителните и кораборемонтни заводи; консултации при строеж на нови пристанища или реконструкция в акваторията.
Изработване на експертни съвети и оценки по всички проблеми, свързани с пристанищната дейност.
Стратегическо бизнес консултиране: бизнес планиране, рипортинг пакет, консултации по общи мениджърски казуси както за морския бизнес, така и за производствени и търговски предприятия

Всички права запазени. Репродукцията на целите или части от текста или
изображенията без изрично писмено разрешение от "Морски свят" е забранена.