Ключова дума Регистрация

Каталог "Кой кой е в морския бизнес" - индекси

Агенции за набиране на морски кадри Корабособственици Пристанища
Адвокати, морско право, морски застраховки Корабостроене, кораборемонт Пристанищни оператори, морски пилотаж, буксирна дейност
Администрации – морски, речни, митнически, безмитни зони Логистика Спасяване - морско и речно
Класификационни организации Медицина Спедиция
Консултанти, сървейори Митническо агентиране Транспорт – морски, речен, сухоземен (авто, жп)
Контейнерни превози Морски издателства Туризъм – морски, речен
Корабни оператори, мениджмънт Морско образование, научноизследователски центрове Флот – технически, спомагателен
Корабно агентиране, брокераж, чартиране Нестопански организации Яхти, лодки, оборудване
Корабно оборудване, снабдяване, пожарообезопасяване Подводна дейност Други

Каталог "Кой кой е в морския бизнес" - азбучник

БЛЯК СИЙ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ООД
СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА ЕООД

 
Диагностично-лечебна дейност:
- Очен, ушен, неврологичен, кардиологичен,
ортопедичен и ехографски кабинети,
оборудвани със съвременна и модерна апаратура.
- Клинична и имунохематологична лаборатории.
Профилактична дейност:
- експертиза за професионална годност за работа на море,
осъществявана съгласно всички изисквания
на международните стандарти в тази област.
- Провеждането на профилактични прегледи
и всички имунизации. Центърът има специално разрешение
и е оторизиран от МЗ за извършване
на имунизации за жълта треска.
Служба по трудова медицина, осъществяваща всички дейности
за изпълнение изискванията на закона
за здравословни и безопасни условия на труд.
БУЛКАРГО ООД
 
Морски дейности, инспекции/сървеи;
Всички видове морски инспекции, проверки на техническото
състояние на кораби, он/оф-хайър сървей и други процедури:
инспекции за P & I: общо състояние, товар/корпус;
Инспекции преди покупка на морски съдове;
Бункерен он/оф-хайър сървей;
Контейнерни огледи: инспекции при повреди, он/оф-хайър сървеи;
Корабни он/оф-хайър сървеи;
Инспекция на товара преди товарене и след разтоварване;
Инспекция на укрепването на товара;
Проверка на корабните товарни помещения за годност за товарене;
Драфт и улаж сървеи;
Оглед на общото състояние – кондишън сървей;
Инспектиране на корпус и машинария;
Унищожаване и определяне остатъчната девиация на магнитния компас;
Скоростни изпитания на новопостроени кораби и кораби след ремонт;
Поддръжка и ремонт на електронавигационно и радиооборудване;
Изготвяне на каргоплан за зърнени и опасни товари и защита
пред пристанищната Морска администрация;
Доставка на навигационни издания и морски карти;
Корекция на навигационни карти;
Доставка на електронни навигационни карти на С-МАР –
пълномощен дистрибутор;
Търговска оценка на дългосрочни активи;
Оценки по морски застраховки – товар, корпус, машинария;
контрол на укрепването на товари.
Фумигация, дезинсекция и дератизация: фумигиране на кораби
и всички видове стоки; дезинсекция на складове,
зърнохранилища, мелници, корабни товарни
помещения и др.; Дератизация на пространства,
застрашени от гризачи.
ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ.
БОЛНИЧНА БАЗА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ВАРНА
(ВОЕННОМОРСКА БОЛНИЦА)
 
ЗЛАТНА КОТВА КОНСУЛТ ООД
 
Всички видове команден, изпълнителски и хотелски персонал
на пасажерски и товарни кораби;
Обучение по английски език;
Пълни медицински прегледи за работа на кораб;
Почивки на круизни кораби.
МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ “СТАТУС”
 
Лабораторията извършва широка гама от изследване
на кръв и урина: кръвни картини; биохимични изследвания.
Съдействие за извършване на изследвания
и медицински заключения на пътуващи под чужд флаг.
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
“СВЕТА АННА - ВАРНА” АД
 
МНОГОПРОФИЛНА ТРАНСПОРТНА
БОЛНИЦА - ВАРНА
 
ОБЛАСТЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ
ЧЕРВЕН КРЪСТ
 
Младежки червен кръст;
Водно спасяване;
Подготовка на населението за бедствия, аварии и кризисни ситуации;
Социално-помощна дейност;
Първа долекарска помощ.
УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “СВЕТА МАРИНА” ЕАД
 

Всички права запазени. Репродукцията на целите или части от текста или
изображенията без изрично писмено разрешение от "Морски свят" е забранена.