Ключова дума Регистрация

Каталог "Кой кой е в морския бизнес" - индекси

Агенции за набиране на морски кадри Корабособственици Пристанища
Адвокати, морско право, морски застраховки Корабостроене, кораборемонт Пристанищни оператори, морски пилотаж, буксирна дейност
Администрации – морски, речни, митнически, безмитни зони Логистика Спасяване - морско и речно
Класификационни организации Медицина Спедиция
Консултанти, сървейори Митническо агентиране Транспорт – морски, речен, сухоземен (авто, жп)
Контейнерни превози Морски издателства Туризъм – морски, речен
Корабни оператори, мениджмънт Морско образование, научноизследователски центрове Флот – технически, спомагателен
Корабно агентиране, брокераж, чартиране Нестопански организации Яхти, лодки, оборудване
Корабно оборудване, снабдяване, пожарообезопасяване Подводна дейност Други

Каталог "Кой кой е в морския бизнес" - азбучник

АБЕ ЛОДЖИСТИКС ООД
 

Контейнерни превози на цели (FCL) и групажни (LCL) товари от и за цял свят;
Внос и износ за/от България с контейнери през пристанищата Варна, Бургас, Солун и Пирея;
Автомобилна спедиция на цели и групажни товари от и за Европа;
Въздушна спедиция;
Доставки от врата до врата;
Пълно митническо обслужване във Варна и Бургас;
Митническо складиране във Варна и София;
Деконтейнеризация и претоварване на бордови автомобили
под митнически контрол на пристанища Солун, Варна, Бургас;
Консултиране.
АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ
  
Общата функция на Агенция Митници (АМ) е осъществяване на митнически надзор
и контрол на митническата територия на България. AM е с четирислойна структура:
Централно митническо управление (ЦМУ) със седалище София.
Регионални митнически дирекции (РМД), в момента пет (5), които се намират в главните градове на страната.
Митници, в момента седемнадесет (17), които извършват по-голяма част от митническата
обработка на стоките (около 60 – 70 %).
Митнически бюра и митнически пунктове, понастоящем сто и две (102).
В момента в АМ има 3826 митнически инспектори и обслужващ персонал.
Функциите и структурата на всеки слой е както следва:
ЦМУ – общите му функции са да организира, ръководи, контролира и отчита дейността на митническата администрация.
РМД – общите му функции са да организира, ръководи, контролира и отчита дейността на митниците, включени в структурата на РМД.
Митница – общите функции са да организира, ръководи, контролира и отчита дейността на митническите бюра и пунктове, включени в структурата на митницата, и заедно с тях да извършва митнически надзор и контрол. Митническите бюра и пунктове са оперативни учреждения, осъществяващи митнически надзор и контрол.
БИ ЕС ЕЙ БЪЛГАРИЯ ООД
 
Линейно агентиране, спедиция, митническо посредничество.
БОН МАРИН АГЕНЦИЯ ООД
 
Линейно агентиране, корабно агентиране,
чартъринг, мултимодален контейнерен транспорт.
БОН МАРИН ЛОДЖИСТИК ООД
 
Логистика;
Корабно агентиране;
Митническо агентиране;
Складова дейност и управление
на складове под митнически контрол;
Стифадоринг;
Международна и вътрешна спедиция;
Превоз и манипулиране на свръхтежки
и извънгабаритни товари.
ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКО-ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА
 
Поддържане Търговския регистър на Българската
търговско-промишлена палата;
Издаване на сертификати за произход, сертификати
за форсмажор и заверка на търговски документи;
Издаване на удостоверителни документи за визи
във връзка с бизнес пътувания в България;
Организиране на семинари и обучения за професионална
квалификация и бизнес култура;
Организиране на бизнес мисии, презентации,
участие в панаири и изложения;
Консултации по търговскоправни и митнически въпроси;
Консултации по интелектуална собственост;
Консултации по внедряване на системи за управление
на качеството ИСО 9000;
Консултации по международни проекти и програми;
Консултации по щрихово кодиране на стоките ЕАН;
Арбитражен съд на БТПП.
ВЕСЛАМ ШИПИНГ ООД
 
Митническо посредничество, изготвяне и попълване
на необходимите документи при внос, износ, транзит, реекспорт;
Вътрешна и международна спедиция на товари
с всякакъв вид транспорт – морски, автомобилен, жп;
Комбинирани, мултимодални превози на контейнеризирани
и конвенционални товари;
Претоварни операции в пристанищата
Варна-изток/запад и жп гара;
Складова дейност - закрит и открит склад за стоки по направление
внос, износ, транзит, реекспорт;
Разработване на оптимална транспортна схема;
Корабно агентиране в пристанищата Варна, Леспорт, Балчик;
Брокерство и чартиране на корабен тонаж;
Застраховане на товари;
Набиране на морски кадри за “Egon Oldendorff” – Германия.
ГЛОБЪЛ МЕРИТАЙМ СЪРВИСИЗ ООД
 
Линеен агент на контейнерната линия Hapag Lloyd;
Транспорт на стоки в контейнери в цял свят;
Спедиция;
Докова дейност;
17 собствени камиона;
Автомобилен транспорт.
ДЕСПРЕД АД – МЕЖДУНАРОДНА СПЕДИЦИЯ
 
Предлага пълна гама спедиторски, митнически, складови и транспортни услуги: железопътен, автомобилен, въздушен, морски, речен и контейнерни транспорти; групажни и комплектни превози; мултимодални транспорти с претоварване в собствени терминали; вътрешна дистрибуция; транзитни операции; две общи банкови гаранции; митническо агентство.
Организира въздушен транспорт на товари от и до летище София.
Агент по продажби на всички авиокомпании, опериращи в България – он/оф-лайн.
Вътрешен транспорт, складиране; опаковане, палетизиране и етикиране на пратки.
Организира превози на товари по железница за/от Европа, Азия, Близкия изток и товари през фериботния комплекс - Варна/Иличовск.
Транспортира частични товари и цели камиони от/до цяла Европа.
Разполага с редовни седмични групажни линии с фиксирани дати на отпътуване и доставка.
Превозва транзитни товари във всяко направление, собствени банкови гаранции.
Доставки “от врата до врата”.
Извършва превоз по море и в комбинирано съобщение до и от всяко направление по света на конвенционални товари, всички видове стоки в 20’ и 40 ‘ контейнери, хладилни и танк контейнери и друго специализирано оборудване.
Контейнерни групажни транспорти.
Две общи банкови гаранции и обезпечаване на всички видове транзитни операции.
Митническо представителство за всички митнически режими.
Изготвяне на всички видове митнически и транспортни документи, EUR1, сертификати и удостоверения.
Складиране и съхранение на всякакви товари - свободен, временен склад и склад под митнически контрол.
Дистрибуция в страната.
Информационни и логистични услуги.
Tранспортиране на панаирни и изложбени експонати и пълна документообработка.
ДОНАУ ТРАНЗИТ ООД
 
Речни и комбинирани превози;
Автотранспорт;
Железопътен транспорт;
Митническо оформяне;
Пристанищна спедиция.
ЕКОНОМУ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ШИПИНГ
ЕЙДЖЪНСИ ООД (EISA VARNA)
 
Контейнерни превози;
Международна спедиция;
Митническо оформяне;
Услуги “от врата до врата”.
ЕТ КОСАРА
 
Митническо обслужване и агентиране.
КОСАРА 2004 ООД
 
Митническо агентиране;
Корабно агентиране;
Спедиция;
Енергоремонт;
Метални конструкции и др.
ЛИТШИПИНГ АД
 
Корабно агентиране;
Спедиция на морския транспорт;
Оформяне на митнически документи.
МИКАЕЛА ООД
 
Издаване на сертификати за произход от Стопанската камара;
Контейнеризация и деконтейнеризация;
Логистика;
Митническо агентиране;
Спедиция;
Транспорт.
МИТНИЧЕСКА АГЕНЦИЯ ГЛОБО ТРЕЙД
 
Изготвя всички видове митнически документи,
включително оригинални Евро 1 сертификати;
Осигурява митническо представителство;
Организира сухопътен и морски транспорт
от и до всички точки на света.
МИТНИЧЕСКА АГЕНЦИЯ ЕКСПРЕС ЕКСПЕРТ
 
Митническо агентиране;
Представителство;
Спедиции;
Складиране.
МИТНИЧЕСКА АГЕНЦИЯ ТРАНЗИТ БГ ЕООД
 
Митническо агентиране и брокераж;
Митническо оформяне на документи;
Mитническо представителство при внос и износ
на стоки с всички видове транспорт.
Митническо складиране;
Спедиция;
Банкова гаранция при режим “Tранзит”.
МОБИЛЕ ООД
 
Авто-, жп, контейнерни превози;
Корабно агентиране,
Митническо агентиране;
Претоварни операции;
Складиране;
Продажба, лизинг, наем на контейнери.
МОНИКС МАРИН СЕРВИЗ ООД
 
Генерален корабен снабдител;
Техническо и хранително снабдяване;
Резервни части, кораборемонт;
Пиротехнически средства;
Пoжарни системи, сейфти екипировка;
Митническо представяне.
НАВИГАЦИОН ШИПИНГ ЕНД ТРЕЙДИНГ ООД
  
Вътрешна спедиция;
Международна спедиция;
Складиране и съхранение на товари;
Митническо обслужване.
ПАРАЛАКС-Б ООД
 
Митническо обслужване и агентиране.
ПРИМОРСКА АНТРЕПОЗИТНА ТЪРГОВИЯ ООД
 
Търговски представител на АО “БМЗ” – Брянск;
Корабно техническо снабдяване;
Технически мениджмънт;
Складова дейност – публичен митнически склад;
Транспорт, митническо агентиране;
Корабоплаване, корабостроене.
РУБИКОН ШИПИНГ ООД
 
Спедиция, логистика;
Превози на извънгабаритни товари със собствени превозни средства;
Речен и комбиниран транспорт суша – вода – суша;
Митническо представителство и митническо оформяне на документи;
Претоварни операции в пристанища Русе, Свищов и Лом.
СВОБОДНА БЕЗМИТНА ЗОНА - БУРГАС АД
 
Контейнерно депо; много добри цени
за обработка на контейнери;
Първокласни мултифункционални складове
за общи и насипни товари, вкл. храни;
Освободено от мита и ДДС складиране;
Площи за инвестиции и производство;
Митническо агентиране, логистика;
Претоварване и преработка на стоки.
ТЕРМИНАЛЕН ОПЕРАТОР ЕООД
 
Митническо представителство;
Контейнерни и автомобилни превози;
Пристанищно агентиране;
Менажиране на камиони;
Спедиция на товари и извършване
на вътрешен и международен превоз.
ТРАНС-МАР СЪРВИСИЗ ООД
 
„Транс-Мар Сървисиз“ ООД е единственият по рода си морски технически център, занимаващ се с внос, износ и търговия на едро и дребно с морски технически стоки, материали и консумативи за поддръжката на кораба, както в експлоатационни условия, така и по време на ремонтни работи. Фирмата е официален дистрибутор на фирмите Molyslip Atlantic Limited и CAMON Instruments and Meter Co. за страната. В складовете си разполагаме с голямо разнообразие от технически стоки, електрооборудване и навигационни пособия.
Във връзка с обслужването на клиентите си фирмата извършва корабно снабдяване във всички пристанища в България и порт Констанца, Румъния.
Внос и търговия с морски технически стоки;
Корабно снабдяване;
Спедиция;
Митническо агентиране;
Кораборемонт.
ТРИУМФ МЕРИТАЙМ К.А. ЕООД
 
Корабно агентиране, брокераж,
морски и стоков контрол.
P&I сървейор - като представител на няколко
P&I клуба за България. Обслужваме пристанищата
Варна и Бургас, а също и Констанца.
Спедиторски и митнически услуги.
Превоз на контейнери.
УЪРЛД ТРАНСПОРТ ОУВЪРСИЙЗ
БЪЛГАРИЯ ЕООД

 
Морски, въздушен и сухопътен транспорт,
логистика, карго застраховки.
ЮНИМАСТЪРС ПИ ЕМ ЕЛ ЕООД 
 
Търговия с корабни и промишлени
химикали за почистване;
Водообработка;
Горивообработка;
Технически газове;
Фреони;
Корабни масла и греси;
Корабно снабдяване с хранителни,
технически и акцизни стоки;
Ремонт и съхранение на контейнери и кораборемонт;
Морско и пристанищно обслужване;
Корабно агентиране;
Митническо представителство;
Агентийски услуги;
Терминални операции;
Специализирани услуги.
ЮНИШИПИНГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД
 

Всички права запазени. Репродукцията на целите или части от текста или
изображенията без изрично писмено разрешение от "Морски свят" е забранена.