Ключова дума Регистрация

Каталог "Кой кой е в морския бизнес" - индекси

Агенции за набиране на морски кадри Корабособственици Пристанища
Адвокати, морско право, морски застраховки Корабостроене, кораборемонт Пристанищни оператори, морски пилотаж, буксирна дейност
Администрации – морски, речни, митнически, безмитни зони Логистика Спасяване - морско и речно
Класификационни организации Медицина Спедиция
Консултанти, сървейори Митническо агентиране Транспорт – морски, речен, сухоземен (авто, жп)
Контейнерни превози Морски издателства Туризъм – морски, речен
Корабни оператори, мениджмънт Морско образование, научноизследователски центрове Флот – технически, спомагателен
Корабно агентиране, брокераж, чартиране Нестопански организации Яхти, лодки, оборудване
Корабно оборудване, снабдяване, пожарообезопасяване Подводна дейност Други

Каталог "Кой кой е в морския бизнес" - азбучник

АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЧАСТНИ ПРИСТАНИЩА
 
Подпомага развитието на сътрудничеството между членовете;
Подпомага дейността на своите членове;
Съдейства за интeгриране на българските морски и речни
пристанищни структури към структурите на Европейския съюз;
Представлява сектора пред български и чуждестранни институции;
Защитава правата и интересите на своите членове,
да издига авторитета, повишава квалификацията
и професионалната им култура.
БОН МАРИН ЛОДЖИСТИК ООД
 
Логистика;
Корабно агентиране;
Митническо агентиране;
Складова дейност и управление
на складове под митнически контрол;
Стифадоринг;
Международна и вътрешна спедиция;
Превоз и манипулиране на свръхтежки
и извънгабаритни товари.
БУЛМАРКЕТ - ДМ ООД
 
Порт;
жп транспорт;
Автотранспорт;
Търговия на биодизел.
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЯХТЕНИТЕ ПРИСТАНИЩА
 
Неправителствена организация за развитие,
разпространение и утвърждаване на ветроходството,
яхтения туризъм и яхтените пристанища в България.
ДОКЛАНДС ООД
 
Търговия и консултантски услуги за изграждане на кейове,
съоръжения за сухо (drive-on) приставане,
платформи за развлекателни и индустриални цели
с модулите на Versadock.
Проектиране, доставка и изграждане на плаващи
модулни кейове, понтони и съоръжения
за сухо (drive-on) приставане.
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА
ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА
 
Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” (ДППИ) е образувано като юридическо лице по смисъла на Търговския закон на Република България и по Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.
Предприятието управлява инфраструктурата и другите дълготрайни активи на пристанищата за обществен транспорт с национално значение.
Част от основните функции на ДП „Пристанищна инфраструктура” са изграждането, реконструкцията, рехабилитацията и поддържането на пристанищата за обществен транспорт с национално значение. Предприятието извършва управление на собствеността и организация на работата в пристанищата и обезпечава достъпа до тях, както и осъществява навигационно осигуряване на корабоплаването. ДП „Пристанищна инфраструктура” събира и разходва каналните такси, тонажните корабни такси, линейните кейови, светлинните такси и тези за управление на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност.
Перспективите за дейността на ДП „Пристанищна инфраструктура” са залегнали в Националната програма за развитие на пристанищата за обществен транспорт 2006 - 2015 г.
ЕКОПРОЕКТ ЕООД
 
Инвестиционно проектиране на морски хидротехнически геозащитни и геотехнически съоръжения: пристанища (търговски, яхтени и риболовни), пристани, брегоукрепителни и противосвлачищни съоръжения, изкуствени плажове, депа за отпадъци;
Консултантска дейност, екологични експертизи и ОВОС (оценки на въздействието върху околната среда), инженерни експертизи и разрешителни за водоползване и ползване на воден обект.
КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД “ОДЕСОС” АД - ВАРНА
 
Кораборемонт
КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ПОРТ БУРГАС АД
 
Пристанищна дейност:
КРЗ “Порт Бургас” АД притежава Удостоверение за регистрация на пристанище, Удостоверение за пристанищен оператор, Удостоверение за експлоатационна годност.
КРЗ “Порт Бургас”АД е сертифициран по системата за управление на качеството ISO 9001:2000.
Пристанище КРЗ „Порт Бургас“ АД разполага със следните брегови и инфраструктурни съоръжения:
Кей: 200 м собствен кей, състоящ се от две корабни места, с максимална дълбочина 7.9 м
Челна претоварна техника: 3 ел. портални крана с капацитет съответно - 5 т, 10 т и 15 т, които са монтирани на собствен кей и оперират по цялата дължина на кея (първо и второ корабно място);
Мобилна техника: 2 челни товарача, 6 вилкови товарача с товароподемност от 3 до 10 т и височина на повдигане до 4 м, 2 гумено-лентови транспортьора за зърнени товари, 1 автокран МДК 10 т, 4 автовлекача, оборудвани с 10 и 12 т ремаркета, 1 автобутач ЮМЗ.
Тилна претоварна техника: 4 ел. козлови крана с товароподемност 12,5 т, 3 ел. мостови крана с товароподемност 12,5 т
Електронна автовезна: 80 т
Комбинирана жп и авторампа с дължина 150 м
Собствени коловози с дължина 720 м
Площи за стифиране и съхранение на товари: открити - 8000 кв.м, закрити - 5400 кв.м
Сертифициран закрит склад за съхранение на зърнени товари с площ 1500 кв.м
Общата площ на пристанището е: 50 304 кв.м
КОРАБОРЕМОНТЕН И КОРАБОСТРОИТЕЛЕН
ЗАВОД “МТГ-ДЕЛФИН”
 
ЛЕСИЛ АД
 
ЛЕСПОРТ - ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ
 
Услуги, извършвани на корабите,
посещаващи пристанищен терминал Леспорт;
Основни претоварни услуги – товаро-разтоварване и стифадоринг;
Допълнителни (съпътстващи) претоварни услуги;
Услуги по съхранение на товарите;
Други допълнителни услуги;
Корабни места:
1-во к.м. с дължина 130 м и газене 4.50 м
2-ро к.м. с дължина 225 м и газене 8.20 м
3-то к.м. с дължина 95 м
от 225-ия до 305-ия лин. метър газенето е 6.80 м
от 305-ия до 320-ия лин. метър газенето е 2.40 м
МАРИНА СИСТЕМС
 
Проучване, проектиране и изграждане на диги,
яхтени пристанища и плаващи понтонни кейове.
Официален представител на Poralu Marine;
Изключителен представител за България на Princess Yachts,
Великобритания, ветроходни и моторни Jaenneau, Франция
и лодките Wind Boat;
Изключителен представител за България
на извънбордовите двигатели Mercury;
Водолазни курсове на Diving BG по учебните системи
на PADI, IANTD, NAUI Tech, GUE и DIR.
ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД
 
Разтоварване и товарене на плавателни и сухопътни транспортни средства. Пристанището експлоатира многофункционални кейове и специализирани терминали.
Допълнителни и съпътстващи обработката услуги: укрепване и разкрепване, теглене, сортировка, опушване на вагони, отваряне и затваряне на корабни товарни помещения, сепарация, палетизация и депалетизация, контейнеризация и деконтейнеризация, измитане, измиване, покриване, поставяне на противозамръзващи средства.
Пристанището разполага с големи открити и закрити складови площи, където могат да се съхраняват различни видове товари при осигурена охрана.
ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА
 
Специализирани терминали за контейнери,
зърно, торове и въглища, ро-ро терминал;
Отлични възможности за реализация
на комбинирани превози;
Кръстопът между 4 европейски транспортни
коридора и ТРАСЕКА;
Скъсява пътя на товарите между Дунав и Черно море
чрез транзитния жп мост Варна – Русе;
Уникална жп фериботна линия с Русия, Украйна, Грузия;
Единствен пътнически терминал в България;
Работи без прекъсване 24 часа в денонощието,
7 дни в седмицата.
Оператор на пристанищата за обществен транспорт
с национално значение Варна-изток, Варна-запад,
Петрол, ТЕЦ Варна.
ПРИСТАНИЩЕ ВИДИН ЕООД
 
Всички видове пристанищни услуги:
Пристанищни услуги, извършвани на и от водни и сухопътни
превозни средства и всички съпътстващи ги действия;
Складови услуги, съхраняване на товари;
Услуги, предоставяни на плавателни съдове:
предоставяне на понтон, снабдяване с електроенергия, вода,
както и приемане и третиране на битови отпадъци от плавателните съдове.
ПРИСТАНИЩЕ ОДЕСОС ПБМ
 
Разполага с: площ над 155 дка; собствен жп индустриален клон и връзка с републиканската жп и автомобилна мрежа
автокантар с 80-тонна платформа, дължина 18 м; над 10 000 кв.м закрита складова площ с възможност за временно и митническо складиране; денонощна въоръжена охрана и контролиран допуск; газене до 5,80 м; дължина на кейовата стена 270 (500) л.м; 3 портални кейови крана „Ганц” с товароподемност 5 т; тилова техника - челни товарачи - 3 бр. в т.ч. два телехендлера MANITOU (новозакупени); мотокари - 4 бр.; 1 бр. с товароподемност 2,5 т и 1 бр. 3,5 т; и 2 бр. новозакупени мотокари YALLE контейнерно (вагонно) изпълнение; собствена жп рампа; козлови кран 32 тона за обработка на пълни и празни контейнери; козлови кран 5 тона за обработка на метали, разположен върху открит митнически склад 2000 кв.м; изнесено работно място на митницата.
Извършва пристанищни услуги и съпътстващи дейности от/на кораби и сухоземни транспортни средства, складова дейност и обработка на товари: кейова обработка; швартовка/отшвартовка; разтоварване от/на автомобили и жп вагони – ръчно и механизирано; складиране – открити и закрити складове, включително митнически; контейнеризация и деконтейнеризация (ръчно и машинно); претегляне на автомобилна везна (автокантар) - 80 тона; укрепване на товари в транспортните средства; охрана на товарите и техниката; съхранение на ценни пратки; информационно обезпечаване на товаропотоците; безплатен паркинг за леки автомобили.
ПРИСТАНИЩЕ ПЧМВ
 
Собственик и пристанищен оператор е „Поддържане чистотата на морските води” АД - Варна. Пристанището разполага с удостоверение за експлоатационна годност и е предназначено за обработка на генерални, нефтоналивни, насипни товари и контейнери.
Общата дължина на кейовия фронт - 160 м, газене 6,5 м.
Открита складова площ на терминала е около 9000 кв.м, част от която е регистрирана като временен митнически склад.
Два закрити склада с площ по 200 кв.м и полезен обем по 1500 куб.м. Единият закрит склад е под митнически режим. Двата склада са обезпечени със съвременна противопожарна система.
Претоварна техника: на кея - един 16 т портален кран и 50 т мобилен кран „Gottwald”; в тила - три мотокара с товароподемност по 5,5 т; 3,5 т, 1,5 т и един телехендлер с товароподемност 7 т и обем на кофата 1,5 куб.м.
Възможности за 24-часово обслужване на корабите, подаване на електроенергия и прясна вода, а също така и битово сметосъбиране, 24-часова охрана с видеонаблюдение.
Пристанище ПЧМВ е сертифицирано по Международния кодекс за сигурност на кораби и пристанищни съоръжения (ISPS Code).
ПРИСТАНИЩЕН КОМПЛЕКС РУСЕ ЕАД
 
Пристанищна дейност;
Вътрешно воден пилотаж;
Претоварване, съхранение.
ПРОЕКТ ТРОЙ ЕООД
 
Инвестиционно проектиране на морски хидротехнически
геозащитни и геотехнически съоръжения: пристанища
(търговски, яхтени и риболовни), пристани, брегоукрепителни
и противосвлачищни съоръжения, изкуствени плажове,
депа за отпадъци.
Консултантска дейност, екологични експертизи
и ОВОС (оценки на въздействието върху околната среда),
инженерни експертизи и разрешителни за водоползване
и ползване на воден обект.
ТРАНССТРОЙ - БУРГАС АД
 
“Трансстрой - Бургас” АД има 70-годишна дейност. Фирмата е изпълнила редица строителни обекти с регионално и национално значение, като пристанища: Бургас, Несебър, Созопол, Атия др.; редица обекти в НХК, брегоукрепвания по Черноморието, сгради, жп линии, подлези, надлези.
Строителство и ремонт на транспортна инфраструктура; съоръжения за брегоукрепване, стопански, административни и жилищни сгради; хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения; електро- и тръбопроводни мрежи.
Производство на бетонни смеси, бетонни и стоманобетонни елементи.
Лабораторни изпитвания, отдаване под наем на строителна механизация и автотранспорт.
Дружеството разполага с бетонов и варов център, строителна лаборатория, железарска и дърводелска работилница, тежка и лека строителна механизация.
Дружеството разполага още и с кей с две корабни места (60 м + 100 м).
ХИДРОРЕМОНТ ИГ ООД
 
Поддръжка на хидротехнически съоръжения;
Подводни ремонтни и инженерни дейности;
Подводно рязане на бетон и метал;
Подводно заваряване;
Подводно заснемане и документиране;
Хидрография и геодезия.
ЯХТЕНО ПРИСТАНИЩЕ МАРИНА ДИНЕВИ
 
Модерен яхтен комплекс с капацитет за около 300 яхти.
Отлични условия за престой и домуване на яхти. Ползването на ток, вода, кабелна телевизия и интернет са само част от предлагания пакет услуги, свързани с експлоатацията и поддържането на яхтата.
Сигурността и спокойствието на посетителите, качеството на предлаганите услуги и опазването на околната среда са сред най-важните приоритети на марината.
На територията на Марина Диневи са създадени отлични условия за извършане на широка гама културни и спортно-развлекателни дейности, които превръщат мястото в център за активна почивка и развлечение.
P&E ПЕТЯ ХРИСТОВА
 
Официален представител за България и Румъния на Мarina System & Equipment;
Проучване, проектиране и изграждане на диги, яхтени пристанища и плаващи понтонни кейове;
Търговия и консултантски услуги за изграждане на кейове, съоръжения за сухо (“drive-on”) приставане, платформи за развлекателни и индустриални цели.

Всички права запазени. Репродукцията на целите или части от текста или
изображенията без изрично писмено разрешение от "Морски свят" е забранена.