Ключова дума Регистрация

Каталог "Кой кой е в морския бизнес" - индекси

Агенции за набиране на морски кадри Корабособственици Пристанища
Адвокати, морско право, морски застраховки Корабостроене, кораборемонт Пристанищни оператори, морски пилотаж, буксирна дейност
Администрации – морски, речни, митнически, безмитни зони Логистика Спасяване - морско и речно
Класификационни организации Медицина Спедиция
Консултанти, сървейори Митническо агентиране Транспорт – морски, речен, сухоземен (авто, жп)
Контейнерни превози Морски издателства Туризъм – морски, речен
Корабни оператори, мениджмънт Морско образование, научноизследователски центрове Флот – технически, спомагателен
Корабно агентиране, брокераж, чартиране Нестопански организации Яхти, лодки, оборудване
Корабно оборудване, снабдяване, пожарообезопасяване Подводна дейност Други

Каталог "Кой кой е в морския бизнес" - азбучник

БОН МАРИН ЛОДЖИСТИК ООД
 
Логистика;
Корабно агентиране;
Митническо агентиране;
Складова дейност и управление
на складове под митнически контрол;
Стифадоринг;
Международна и вътрешна спедиция;
Превоз и манипулиране на свръхтежки
и извънгабаритни товари.
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЯХТЕНИТЕ ПРИСТАНИЩА
 
Неправителствена организация за развитие,
разпространение и утвърждаване на ветроходството,
яхтения туризъм и яхтените пристанища в България.
ВАРНА ТРАНС ГРУП ООД
 
Транспорт, спедиция,
пристанищни услуги.
ГЛОБЪЛ МЕРИТАЙМ СЪРВИСИЗ ООД
 
Линеен агент на контейнерната линия Hapag Lloyd;
Транспорт на стоки в контейнери в цял свят;
Спедиция;
Докова дейност;
17 собствени камиона;
Автомобилен транспорт.
ДОНАУ ТРАНЗИТ ООД
 
Речни и комбинирани превози;
Автотранспорт;
Железопътен транспорт;
Митническо оформяне;
Пристанищна спедиция.
ДУНАВ ЕКСПРЕС РУСЕ ООД
 
Транспорт на стоки по река Дунав и всички
вътрешни водни пътища на Европа.
ДУНАВСКИ ДРАГАЖЕН ФЛОТ АД
 
Добив на инертни материали;
Транспорт по р. Дунав
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ
НА РЕКА ДУНАВ” – РУСЕ

 
Предоставя цялостна хидротехническа, хидроложка
и метеорогична информация за р. Дунав;
Извършва аварийно-спасителна, съдоподемна,
водолазна и драгажна дейност;
Предлага транспортни услуги със собствен флот.
КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ПОРТ БУРГАС АД
 
Пристанищна дейност:
КРЗ “Порт Бургас” АД притежава Удостоверение за регистрация на пристанище, Удостоверение за пристанищен оператор, Удостоверение за експлоатационна годност.
КРЗ “Порт Бургас”АД е сертифициран по системата за управление на качеството ISO 9001:2000.
Пристанище КРЗ „Порт Бургас“ АД разполага със следните брегови и инфраструктурни съоръжения:
Кей: 200 м собствен кей, състоящ се от две корабни места, с максимална дълбочина 7.9 м
Челна претоварна техника: 3 ел. портални крана с капацитет съответно - 5 т, 10 т и 15 т, които са монтирани на собствен кей и оперират по цялата дължина на кея (първо и второ корабно място);
Мобилна техника: 2 челни товарача, 6 вилкови товарача с товароподемност от 3 до 10 т и височина на повдигане до 4 м, 2 гумено-лентови транспортьора за зърнени товари, 1 автокран МДК 10 т, 4 автовлекача, оборудвани с 10 и 12 т ремаркета, 1 автобутач ЮМЗ.
Тилна претоварна техника: 4 ел. козлови крана с товароподемност 12,5 т, 3 ел. мостови крана с товароподемност 12,5 т
Електронна автовезна: 80 т
Комбинирана жп и авторампа с дължина 150 м
Собствени коловози с дължина 720 м
Площи за стифиране и съхранение на товари: открити - 8000 кв.м, закрити - 5400 кв.м
Сертифициран закрит склад за съхранение на зърнени товари с площ 1500 кв.м
Общата площ на пристанището е: 50 304 кв.м
ЛЕСИЛ АД
 
ЛЕСПОРТ - ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ
 
Услуги, извършвани на корабите,
посещаващи пристанищен терминал Леспорт;
Основни претоварни услуги – товаро-разтоварване и стифадоринг;
Допълнителни (съпътстващи) претоварни услуги;
Услуги по съхранение на товарите;
Други допълнителни услуги;
Корабни места:
1-во к.м. с дължина 130 м и газене 4.50 м
2-ро к.м. с дължина 225 м и газене 8.20 м
3-то к.м. с дължина 95 м
от 225-ия до 305-ия лин. метър газенето е 6.80 м
от 305-ия до 320-ия лин. метър газенето е 2.40 м
ПИЛОТСКА СТАНЦИЯ ВАРНА – П ЕООД
 
Морски и пристанищни пилотски услуги.
ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД
 
Разтоварване и товарене на плавателни и сухопътни транспортни средства. Пристанището експлоатира многофункционални кейове и специализирани терминали.
Допълнителни и съпътстващи обработката услуги: укрепване и разкрепване, теглене, сортировка, опушване на вагони, отваряне и затваряне на корабни товарни помещения, сепарация, палетизация и депалетизация, контейнеризация и деконтейнеризация, измитане, измиване, покриване, поставяне на противозамръзващи средства.
Пристанището разполага с големи открити и закрити складови площи, където могат да се съхраняват различни видове товари при осигурена охрана.
ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА
 
Специализирани терминали за контейнери,
зърно, торове и въглища, ро-ро терминал;
Отлични възможности за реализация
на комбинирани превози;
Кръстопът между 4 европейски транспортни
коридора и ТРАСЕКА;
Скъсява пътя на товарите между Дунав и Черно море
чрез транзитния жп мост Варна – Русе;
Уникална жп фериботна линия с Русия, Украйна, Грузия;
Единствен пътнически терминал в България;
Работи без прекъсване 24 часа в денонощието,
7 дни в седмицата.
Оператор на пристанищата за обществен транспорт
с национално значение Варна-изток, Варна-запад,
Петрол, ТЕЦ Варна.
ПРИСТАНИЩЕ ВИДИН ЕООД
 
Всички видове пристанищни услуги:
Пристанищни услуги, извършвани на и от водни и сухопътни
превозни средства и всички съпътстващи ги действия;
Складови услуги, съхраняване на товари;
Услуги, предоставяни на плавателни съдове:
предоставяне на понтон, снабдяване с електроенергия, вода,
както и приемане и третиране на битови отпадъци от плавателните съдове.
ПРИСТАНИЩЕ ОДЕСОС ПБМ
 
Разполага с: площ над 155 дка; собствен жп индустриален клон и връзка с републиканската жп и автомобилна мрежа
автокантар с 80-тонна платформа, дължина 18 м; над 10 000 кв.м закрита складова площ с възможност за временно и митническо складиране; денонощна въоръжена охрана и контролиран допуск; газене до 5,80 м; дължина на кейовата стена 270 (500) л.м; 3 портални кейови крана „Ганц” с товароподемност 5 т; тилова техника - челни товарачи - 3 бр. в т.ч. два телехендлера MANITOU (новозакупени); мотокари - 4 бр.; 1 бр. с товароподемност 2,5 т и 1 бр. 3,5 т; и 2 бр. новозакупени мотокари YALLE контейнерно (вагонно) изпълнение; собствена жп рампа; козлови кран 32 тона за обработка на пълни и празни контейнери; козлови кран 5 тона за обработка на метали, разположен върху открит митнически склад 2000 кв.м; изнесено работно място на митницата.
Извършва пристанищни услуги и съпътстващи дейности от/на кораби и сухоземни транспортни средства, складова дейност и обработка на товари: кейова обработка; швартовка/отшвартовка; разтоварване от/на автомобили и жп вагони – ръчно и механизирано; складиране – открити и закрити складове, включително митнически; контейнеризация и деконтейнеризация (ръчно и машинно); претегляне на автомобилна везна (автокантар) - 80 тона; укрепване на товари в транспортните средства; охрана на товарите и техниката; съхранение на ценни пратки; информационно обезпечаване на товаропотоците; безплатен паркинг за леки автомобили.
ПРИСТАНИЩЕ ПЧМВ
 
Собственик и пристанищен оператор е „Поддържане чистотата на морските води” АД - Варна. Пристанището разполага с удостоверение за експлоатационна годност и е предназначено за обработка на генерални, нефтоналивни, насипни товари и контейнери.
Общата дължина на кейовия фронт - 160 м, газене 6,5 м.
Открита складова площ на терминала е около 9000 кв.м, част от която е регистрирана като временен митнически склад.
Два закрити склада с площ по 200 кв.м и полезен обем по 1500 куб.м. Единият закрит склад е под митнически режим. Двата склада са обезпечени със съвременна противопожарна система.
Претоварна техника: на кея - един 16 т портален кран и 50 т мобилен кран „Gottwald”; в тила - три мотокара с товароподемност по 5,5 т; 3,5 т, 1,5 т и един телехендлер с товароподемност 7 т и обем на кофата 1,5 куб.м.
Възможности за 24-часово обслужване на корабите, подаване на електроенергия и прясна вода, а също така и битово сметосъбиране, 24-часова охрана с видеонаблюдение.
Пристанище ПЧМВ е сертифицирано по Международния кодекс за сигурност на кораби и пристанищни съоръжения (ISPS Code).
ПРИСТАНИЩЕН КОМПЛЕКС РУСЕ ЕАД
 
Пристанищна дейност;
Вътрешно воден пилотаж;
Претоварване, съхранение.
ХЕРМЕС ШИПИНГ ЕНД ТРЕЙДИНГ ООД
 
ЯХТ СЪРВИЗ БЪЛГАРИЯ ООД
 
Гаранционна и извънгаранционна поддръжка
на нови и употребявани яхти;
Възстановяване, ремонт и поддръжка
на моторни и ветроходни яхти;
Годишни ремонти по корпуса;
Монтаж на климатици, подрулващи устройства,
ел.лебедки и др.;
Осигуряване на места на обслужваните яхти;
Представител на: Volvo Penta, MAN - двигатели, HFL –
климатици и генератори, Schenker – watermakers,
Weber Motor, Lewmar, K?hler, Bombardier.
ПОРТ СЪРВИСИЗ КОНСУЛТИНГ ООД
 
Пристанищни услуги: пилотаж, товаро-разтоварни и логистични дейности, draft- survey, организация на морския трафик, използване на пристанищни буксировки и швартовки в пристанищата, корабостроителните и кораборемонтни заводи; консултации при строеж на нови пристанища или реконструкция в акваторията.
Изработване на експертни съвети и оценки по всички проблеми, свързани с пристанищната дейност.
Стратегическо бизнес консултиране: бизнес планиране, рипортинг пакет, консултации по общи мениджърски казуси както за морския бизнес, така и за производствени и търговски предприятия

Всички права запазени. Репродукцията на целите или части от текста или
изображенията без изрично писмено разрешение от "Морски свят" е забранена.