Ключова дума Регистрация

Каталог "Кой кой е в морския бизнес" - индекси

Агенции за набиране на морски кадри Корабособственици Пристанища
Адвокати, морско право, морски застраховки Корабостроене, кораборемонт Пристанищни оператори, морски пилотаж, буксирна дейност
Администрации – морски, речни, митнически, безмитни зони Логистика Спасяване - морско и речно
Класификационни организации Медицина Спедиция
Консултанти, сървейори Митническо агентиране Транспорт – морски, речен, сухоземен (авто, жп)
Контейнерни превози Морски издателства Туризъм – морски, речен
Корабни оператори, мениджмънт Морско образование, научноизследователски центрове Флот – технически, спомагателен
Корабно агентиране, брокераж, чартиране Нестопански организации Яхти, лодки, оборудване
Корабно оборудване, снабдяване, пожарообезопасяване Подводна дейност Други

Каталог "Кой кой е в морския бизнес" - азбучник

АБЕ ЛОДЖИСТИКС ООД
 

Контейнерни превози на цели (FCL) и групажни (LCL) товари от и за цял свят;
Внос и износ за/от България с контейнери през пристанищата Варна, Бургас, Солун и Пирея;
Автомобилна спедиция на цели и групажни товари от и за Европа;
Въздушна спедиция;
Доставки от врата до врата;
Пълно митническо обслужване във Варна и Бургас;
Митническо складиране във Варна и София;
Деконтейнеризация и претоварване на бордови автомобили
под митнически контрол на пристанища Солун, Варна, Бургас;
Консултиране.
АКВАНАВТ ООД - СПЕЦИАЛИЗИРАНА ВОДОЛАЗНА ФИРМА
 
Машинно почистване подводната част на кораби от обраствания;
Машинно полиране на гребен винт;
Бандажиране на дейдвуди за подмяна на набивки;
Освобождаване на гребни винтове от въжета;
Почистване на кингстонни решетки,
демонтаж и монтаж на решетки, почистване на кингстонни шахти;
Запушване и отпушване на кингстонни решетки и шахти;
Запушване на пробойни;
Подводно рязане;
Подводно заваряване;
Машинно почистване на винто-рулеви групи;
Подводни огледи със и без видеозаснимане,
фотоснимки на подводни обекти;
Аварийно-спасителни и съдоподемни работи;
Подводно взривяване.
АЛФА МАРИН ООД
 
Корабен агент, чартиране, брокераж;
Доставка на ИМО символи и печатни издания, храни;
Техническо оборудване и доставка на химикали;
Митническо оформяне, транспорт с контейнери;
Превози на храни, замразени товари и товари с клас на опасност.
АРИЕС ЛОДЖИСТИКС ЕООД
 
Контейнерни превози на цели (FCL) и групажни (LCL) товари от и за цял свят. Добър сервиз на атрактивни преференциални цени, получени от водещи на световния пазар контейнерни линии на база на реализирани товаропотоци;
Внос и износ за и от България с контейнери през пристанищата Варна, Бургас, Солун и Пирея;
Автомобилна спедиция на цели и групажни товари от и за Европа;
Въздушна спедиция;
Доставки от врата до врата;
Пълно митническо обслужване във Варна и в Бургас;
Митническо складиране във Варна и в София;
Деконтейнеризация и претоварване на бордови автомобили под митнически контрол на пристанища Солун, Варна, Бургас;
Консултиране.
АРИС КАРГО ООД
 
Професионални спедиторски продукти и логистични услуги.
АРИС ШИПИНГ ЕНД ТРЕЙДИНГ ООД
 
Доставчици;
Мениджъри;
Брокери;
Агенти;
Спедитори.
БАРУИЛ ЮНИМАСТЪРС ООД
 
Корабно агентиране;
Линейно агентиране;
Митническо посредничество;
Пристанищна спедиция.
Агент на UNITOR;
Набиране на екипажи.
БИ ЕС ЕЙ БЪЛГАРИЯ ООД
 
Линейно агентиране, спедиция, митническо посредничество.
БОН МАРИН АГЕНЦИЯ ООД
 
Линейно агентиране, корабно агентиране,
чартъринг, мултимодален контейнерен транспорт.
БОН МАРИН ЛОДЖИСТИК ООД
 
Логистика;
Корабно агентиране;
Митническо агентиране;
Складова дейност и управление
на складове под митнически контрол;
Стифадоринг;
Международна и вътрешна спедиция;
Превоз и манипулиране на свръхтежки
и извънгабаритни товари.
БОРД МАРИН ООД
 
Корабопритежател;
Корабен мениджмънт;
Корабен брокераж;
Корабно агентиране;
Спедиция.
БСМ ШИПИНГ ООД
 
Мениджмънт;
Чартъринг;
Агентиране;
Спедиция.
ВАЛИМОРСК ООД
 
ВАМОС МЕРИТАЙМ ООД
 
Корабна агенция, оперираща на всички български черноморски пристанища;
Корабно агентиране на трампови кораби и кораби за ремонт;
Брокераж и чартиране на насипни, генерални и извънгабаритни товари;
Карго, флаг и клас менажиране;
Пристанищна спедиция.
ВАРНА ТРАНС ГРУП ООД
 
Транспорт, спедиция,
пристанищни услуги.
ВЕСЕМ ООД
 
Агентиране на плавателни съдове;
Спедиторски услуги.
ВЕСЛАМ ШИПИНГ ООД
 
Митническо посредничество, изготвяне и попълване
на необходимите документи при внос, износ, транзит, реекспорт;
Вътрешна и международна спедиция на товари
с всякакъв вид транспорт – морски, автомобилен, жп;
Комбинирани, мултимодални превози на контейнеризирани
и конвенционални товари;
Претоварни операции в пристанищата
Варна-изток/запад и жп гара;
Складова дейност - закрит и открит склад за стоки по направление
внос, износ, транзит, реекспорт;
Разработване на оптимална транспортна схема;
Корабно агентиране в пристанищата Варна, Леспорт, Балчик;
Брокерство и чартиране на корабен тонаж;
Застраховане на товари;
Набиране на морски кадри за “Egon Oldendorff” – Германия.
ВОРТЕКС ШИПИНГ ООД
 
“Вортекс Шипинг” ООД е създадена през 1995 г.
с основна дейност корабно чартиране и мениджмънт,
агентиране и спедиция. През 2008 г. компанията става част
от структурата на Rhenus Logistics International GmbH, Германия,
като осъществява морски, речни и сухопътни интермодални
транспортни схеми по направлението Европа – Азовско,
Черно и Източно Средиземно море.
ГЛОБЪЛ МЕРИТАЙМ СЪРВИСИЗ ООД
 
Линеен агент на контейнерната линия Hapag Lloyd;
Транспорт на стоки в контейнери в цял свят;
Спедиция;
Докова дейност;
17 собствени камиона;
Автомобилен транспорт.
ГУД ФЕЙТ ШИПИНГ ЕНД ЧАРТЪРИНГ ООД
 
Корабно агентиране;
Въздушна спедиция;
Чартиране кораби за опасни товари;
Контейнерни превози.
ДЕСПРЕД АД – МЕЖДУНАРОДНА СПЕДИЦИЯ
 
Предлага пълна гама спедиторски, митнически, складови и транспортни услуги: железопътен, автомобилен, въздушен, морски, речен и контейнерни транспорти; групажни и комплектни превози; мултимодални транспорти с претоварване в собствени терминали; вътрешна дистрибуция; транзитни операции; две общи банкови гаранции; митническо агентство.
Организира въздушен транспорт на товари от и до летище София.
Агент по продажби на всички авиокомпании, опериращи в България – он/оф-лайн.
Вътрешен транспорт, складиране; опаковане, палетизиране и етикиране на пратки.
Организира превози на товари по железница за/от Европа, Азия, Близкия изток и товари през фериботния комплекс - Варна/Иличовск.
Транспортира частични товари и цели камиони от/до цяла Европа.
Разполага с редовни седмични групажни линии с фиксирани дати на отпътуване и доставка.
Превозва транзитни товари във всяко направление, собствени банкови гаранции.
Доставки “от врата до врата”.
Извършва превоз по море и в комбинирано съобщение до и от всяко направление по света на конвенционални товари, всички видове стоки в 20’ и 40 ‘ контейнери, хладилни и танк контейнери и друго специализирано оборудване.
Контейнерни групажни транспорти.
Две общи банкови гаранции и обезпечаване на всички видове транзитни операции.
Митническо представителство за всички митнически режими.
Изготвяне на всички видове митнически и транспортни документи, EUR1, сертификати и удостоверения.
Складиране и съхранение на всякакви товари - свободен, временен склад и склад под митнически контрол.
Дистрибуция в страната.
Информационни и логистични услуги.
Tранспортиране на панаирни и изложбени експонати и пълна документообработка.
ДИ КЕЙ - МУЛТИМОДАЛНА
ТРАНСПОРТНА КОМПАНИЯ ООД

 
Международна спедиция, контейнерен превоз.
ДОНАУ ТРАНЗИТ ООД
 
Речни и комбинирани превози;
Автотранспорт;
Железопътен транспорт;
Митническо оформяне;
Пристанищна спедиция.
ЕКОНОМУ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ШИПИНГ
ЕЙДЖЪНСИ ООД (EISA VARNA)
 
Контейнерни превози;
Международна спедиция;
Митническо оформяне;
Услуги “от врата до врата”.
ИНТЕРМОДАЛ ООД
 
Линейно агентиране;
Корабно агентиране, чартиране и брокераж;
Железопътен транспорт;
Складиране и обработка на товари;
Спедиция;
Митническо посредничество.
ИНТЕРТРАНС АГЕНЦИЯ ООД
 
Купува, продава, отдава под наем контейнери.
КАЛИТ ШИПИНГ ООД
 
Бластиране и боядисване;
Корпусна и заваръчна работа;
Тръбарска работа;
Корабни дърводелци;
Монтаж – ремонт на главни двигатели, спомагателни двигатели,
турбокомпресори и спомагателни механизми;
Ремонт на горивна апаратура;
Ремонт на електрооборудване и радионавигационно оборудване.
КАРИМЕКС - КОРАБНА АГЕНЦИЯ
И МОРСКИ УСЛУГИ ООД
 
Корабно агентиране и спедиция.
КАТОНИ И КО. БЪЛГАРИЯ ЕООД
 
Корабно агентиране, фрахтоване, спедиция и логистика;
Всякакви други транспортни услуги и логистика;
Количествен и качествен контрол;
Търговско посредничество.
КМ И Д ЕООД
 
Корабни оператори и менажери;
Фрахтоване;
Корабно агентиране и брокераж;
Морско и общо застраховане като лицензиран
застрахователен брокер;
Консултантска и сървейорска дейност;
Набиране на екипажи;
Търговия.
КОСАРА 2004 ООД
 
Митническо агентиране;
Корабно агентиране;
Спедиция;
Енергоремонт;
Метални конструкции и др.
ЛИТШИПИНГ АД
 
Корабно агентиране;
Спедиция на морския транспорт;
Оформяне на митнически документи.
МАРИТИМ ГРУП ООД
 
МИКАЕЛА ООД
 
Издаване на сертификати за произход от Стопанската камара;
Контейнеризация и деконтейнеризация;
Логистика;
Митническо агентиране;
Спедиция;
Транспорт.
МИТНИЧЕСКА АГЕНЦИЯ ГЛОБО ТРЕЙД
 
Изготвя всички видове митнически документи,
включително оригинални Евро 1 сертификати;
Осигурява митническо представителство;
Организира сухопътен и морски транспорт
от и до всички точки на света.
МИТНИЧЕСКА АГЕНЦИЯ ЕКСПРЕС ЕКСПЕРТ
 
Митническо агентиране;
Представителство;
Спедиции;
Складиране.
МИТНИЧЕСКА АГЕНЦИЯ ТРАНЗИТ БГ ЕООД
 
Митническо агентиране и брокераж;
Митническо оформяне на документи;
Mитническо представителство при внос и износ
на стоки с всички видове транспорт.
Митническо складиране;
Спедиция;
Банкова гаранция при режим “Tранзит”.
МОНИКС МАРИН СЕРВИЗ ООД
 
Генерален корабен снабдител;
Техническо и хранително снабдяване;
Резервни части, кораборемонт;
Пиротехнически средства;
Пoжарни системи, сейфти екипировка;
Митническо представяне.
НАВИАГЕНТ
 
Корабно агентиране;
Спедиция.
НАВИГАЦИОН ШИПИНГ ЕНД ТРЕЙДИНГ ООД
  
Вътрешна спедиция;
Международна спедиция;
Складиране и съхранение на товари;
Митническо обслужване.
НАВИСПЕД АД
 
Корабно агентиране;
Транспорт – морски и жп;
Спедиция.
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ
НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕДИТОРИ (НСБС)
 
Националното сдружение на българските спедитори (НСБС) е учредено през 1992 г. със следните основни цели: да представлява българския спедиторски бранш и да защитава интересите му в страната и чужбина; да усъвършенства правната база на спедицията в България; да издига реномето на спедиторската професия като: разработва критерии за достъп до спедиторската професия; внедрява и следи за прилагането на нормативи за качеството на предлаганите от спедиторите - членове на НСБС, услуги; приема и контролира спазването на Професионалния кодекс от своите членове; организира професионалното обучение и квалификация на спедиторските кадри.
Към май 2007 г. в НСБС членуват 75 спедиторски фирми (с българско и чуждо участие), които съвкупно извършват над 2/3 от международните спедиторски услуги в България. Спедиторските фирми - членове на НСБС, реализират над половината от приходите и 83 % от брутната печалба в спедиторския бранш.
От 1994 г. НСБС представлява България в Международната федерация на спедиторските сдружения ФИАТА. Представители на сдружението участват в органите на ФИАТА и чрез тях в дейността на Европейската конференция на министрите на транспорта (ЕКМТ), Европейската комисия, Икономическата комисия за Европа на ООН, Международната търговска камара и редица международни организации в сферата на транспорта (IRU, UIC, IATA, IMO и др.).
От 2003 г. НСБС е член на КЛЕКАТ (Европейската асоциация за спедиторски, транспортни, логистични и митнически услуги), чрез която получава право на глас при взимането на решения от Европейската комисия, засягащи транспортната политика на Общността.
Само спедициите - членове на НСБС, са оторизирани да ползват утвърдените в международната търговия документи на ФИАТА - мултимодалния коносамент (FIATA FBL), спедиторския реципис (FIATA FCR), складовата разписка на ФИАТА и др.
НСБС участва активно в усъвършенстването на правната база на международния транспорт и спедицията в страната и в чужбина, както и във формирането на транспортната политика на България. С предприетите активни действия и инициативи сдружението има съществен принос за създаването на пазарноориентиран бизнес климат в България, особено по отношение на българското фискално, митническо и външнотърговско законодателство.
През 1996 г. НСБС подготви и издаде на три езика ОБЩИ СПЕДИТОРСКИ и ОБЩИ СКЛАДОВИ УСЛОВИЯ на НСБС, които регламентират задълженията и отговорностите на страните по спедиторския договор.
Съвместно с реномирани български и международни застрахователи сдружението разработи и внедри ЗАСТРАХОВКА ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА СПЕДИТОРА по споменатите ОБЩИ УСЛОВИЯ, която от 1.04.1998 г. е задължителна за спедиторските фирми - членове на НСБС.
НСБС разработи и въведе през 2000 г. система за професионално обучение и квалификация на спедиторските кадри. Преминалите успешно обучението получават международно признати дипломи за професионална компетентност по стандартите на ФИАТА.
Сдружението обединява най-добрите професионалисти от бранша и ползвайки услугите на неговите членове, товародателят получава:
гаранция за компетентност и високо качество на услугите;
финансова стабилност и търговска етика на спедитора;
ясни и точни условия на спедиторския договор, формулирани в общите условия на НСБС, които дефинират отговорността на спедитора към клиента;
гаранция за защита интересите на клиента и за компенсация на щетите, които могат да възникнат при превоза, претоварването и съхранението на стоките, осигурена от застраховката “Отговорност на спедитора”.
Основната цел и насока за бъдеща дейност на НСБС е да подпомага за развитието и практическото изпълнение на национална логистична стратегия, както и да работи за ускорената и безпроблемна интеграция на България в Европейския съюз.
ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКИ МОРСКИ ФЛОТ АД
 
Корабособственик;
Превоз на товари и пътници по море;
Спедиция;
Контейнери.
ПРИСТАНИЩЕ ВИДИН ЕООД
 
Всички видове пристанищни услуги:
Пристанищни услуги, извършвани на и от водни и сухопътни
превозни средства и всички съпътстващи ги действия;
Складови услуги, съхраняване на товари;
Услуги, предоставяни на плавателни съдове:
предоставяне на понтон, снабдяване с електроенергия, вода,
както и приемане и третиране на битови отпадъци от плавателните съдове.
РУБИКОН ШИПИНГ ООД
 
Спедиция, логистика;
Превози на извънгабаритни товари със собствени превозни средства;
Речен и комбиниран транспорт суша – вода – суша;
Митническо представителство и митническо оформяне на документи;
Претоварни операции в пристанища Русе, Свищов и Лом.
РУБИШИПС ООД
 
Превози по р. Дунав;
Агентиране;
Брокераж;
Спедиция.
СВОБОДНА БЕЗМИТНА ЗОНА - БУРГАС АД
 
Контейнерно депо; много добри цени
за обработка на контейнери;
Първокласни мултифункционални складове
за общи и насипни товари, вкл. храни;
Освободено от мита и ДДС складиране;
Площи за инвестиции и производство;
Митническо агентиране, логистика;
Претоварване и преработка на стоки.
СИЙ ЛАЙН ООД
 
Спедиция;
Транспорт.
СИЙ СПЕД ООД
 
СИЙБРИДЖ ЕЙДЖЪНСИЗ ЕООД
 
Линейно агентиране Yang Ming Line;
Комбинирани превози;
Транзитни операции.
ТАНК КАРГО СЪРВИС ООД
 
Превози на течни химикали и хранителни продукти
в танк контейнери, авто и жп цистерни;
Морски, автомобилен и въздушен транспорт
и спедиция на сухи товари;
Комбинирани превози.
ТЕРМИНАЛЕН ОПЕРАТОР ЕООД
 
Митническо представителство;
Контейнерни и автомобилни превози;
Пристанищно агентиране;
Менажиране на камиони;
Спедиция на товари и извършване
на вътрешен и международен превоз.
ТРАЙДЪНТ ФРЕЙТ ООД
 
Интернационална спедиторска
и корабна агенция.
ТРАНС-МАР СЪРВИСИЗ ООД
 
„Транс-Мар Сървисиз“ ООД е единственият по рода си морски технически център, занимаващ се с внос, износ и търговия на едро и дребно с морски технически стоки, материали и консумативи за поддръжката на кораба, както в експлоатационни условия, така и по време на ремонтни работи. Фирмата е официален дистрибутор на фирмите Molyslip Atlantic Limited и CAMON Instruments and Meter Co. за страната. В складовете си разполагаме с голямо разнообразие от технически стоки, електрооборудване и навигационни пособия.
Във връзка с обслужването на клиентите си фирмата извършва корабно снабдяване във всички пристанища в България и порт Констанца, Румъния.
Внос и търговия с морски технически стоки;
Корабно снабдяване;
Спедиция;
Митническо агентиране;
Кораборемонт.
УЪРЛД ТРАНСПОРТ ОУВЪРСИЙЗ
БЪЛГАРИЯ ЕООД

 
Морски, въздушен и сухопътен транспорт,
логистика, карго застраховки.
ЮНИМАСТЪРС ЛОДЖИСТИКС EАД
 
Холдингова компания – управление на дружества
в областта на транспорта и логистиката.
ЮНИМАСТЪРС ФРЕЙТ ЕКСПРЕС ЕООД
 
Интегрирани въздушни, морски и автомобилни
транспортни услуги;
Митническо посредничество;
Складова дейност;
Локални доставки.
ЮНИТРАНС ООД
 
Международна спедиция и транспорт

Всички права запазени. Репродукцията на целите или части от текста или
изображенията без изрично писмено разрешение от "Морски свят" е забранена.