Ключова дума Регистрация

Каталог "Кой кой е в морския бизнес" - индекси

Агенции за набиране на морски кадри Корабособственици Пристанища
Адвокати, морско право, морски застраховки Корабостроене, кораборемонт Пристанищни оператори, морски пилотаж, буксирна дейност
Администрации – морски, речни, митнически, безмитни зони Логистика Спасяване - морско и речно
Класификационни организации Медицина Спедиция
Консултанти, сървейори Митническо агентиране Транспорт – морски, речен, сухоземен (авто, жп)
Контейнерни превози Морски издателства Туризъм – морски, речен
Корабни оператори, мениджмънт Морско образование, научноизследователски центрове Флот – технически, спомагателен
Корабно агентиране, брокераж, чартиране Нестопански организации Яхти, лодки, оборудване
Корабно оборудване, снабдяване, пожарообезопасяване Подводна дейност Други

Каталог "Кой кой е в морския бизнес" - азбучник

АВЛ ЧАРТЪРИНГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ
 
Чартиране на кораби;
Консултации.
АКВАТРАНС ООД
 
АЛКАИД ВЛК ООД
  
АЛФА МАРИН ООД
 
Корабен агент, чартиране, брокераж;
Доставка на ИМО символи и печатни издания, храни;
Техническо оборудване и доставка на химикали;
Митническо оформяне, транспорт с контейнери;
Превози на храни, замразени товари и товари с клас на опасност.
АРГО МЕРИТАЙМ ЕЙДЖЪНСИ ЕООД
 
Корабно агентиране;
Корабни брокери.
АРГО МЕРИТАЙМ ООД
 
АРИС ШИПИНГ ЕНД ТРЕЙДИНГ ООД
 
Доставчици;
Мениджъри;
Брокери;
Агенти;
Спедитори.
АХИЛЕОС МАРИТАЙМ ЕНТЪРПРАЙЗ ООД
 
БАРУИЛ ЮНИМАСТЪРС ООД
 
Корабно агентиране;
Линейно агентиране;
Митническо посредничество;
Пристанищна спедиция.
Агент на UNITOR;
Набиране на екипажи.
БЛУ МАРИЙН ЯХТС
 
Продажба на яхти, чартъри,
управление и поддръжка.
БОН МАРИН АГЕНЦИЯ ООД
 
Линейно агентиране, корабно агентиране,
чартъринг, мултимодален контейнерен транспорт.
БОН МАРИН ЛОДЖИСТИК ООД
 
Логистика;
Корабно агентиране;
Митническо агентиране;
Складова дейност и управление
на складове под митнически контрол;
Стифадоринг;
Международна и вътрешна спедиция;
Превоз и манипулиране на свръхтежки
и извънгабаритни товари.
БОРД МАРИН ООД
 
Корабопритежател;
Корабен мениджмънт;
Корабен брокераж;
Корабно агентиране;
Спедиция.
БСМ ШИПИНГ ООД
 
Мениджмънт;
Чартъринг;
Агентиране;
Спедиция.
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА КОРАБНИТЕ
БРОКЕРИ И АГЕНТИ (БАКБА)
 
Българската асоциация на корабните брокери и агенти (БАКБА) е основана през 1997 г. като неправителствена и нетърговска организация от 32 фирми учредителки, развиващи дейностите корабен брокераж и агентиране във варненския черноморски регион. Понастоящем в БАКБА членуват 52 компании със седалища и офиси във всички по-големи градове на страната и дейност във всички български пристанища.
Най-общо целите на асоциацията са да изгражда и поддържа единни и модерни професионални стандарти и практики и да консолидира своите членове при защитата на техните интереси пред трети страни.
БЪЛГАРСКИ ТЪРГОВСКИ ОФИС – ВАРНА ООД
 
ВАМОС МЕРИТАЙМ ООД
 
Корабна агенция, оперираща на всички български черноморски пристанища;
Корабно агентиране на трампови кораби и кораби за ремонт;
Брокераж и чартиране на насипни, генерални и извънгабаритни товари;
Карго, флаг и клас менажиране;
Пристанищна спедиция.
ВАРНА ШИПИНГ ЕНД ТРЕЙДИНГ ЕООД
 
Корабно опериране;
Брокераж - посредничество при наемане на кораби
с различна големина за всички видове
сухи товари и дестинации по целия свят.
ВАРСА ШИПИНГ ЕООД
 
Корабно агентиране и чартиране.
ВЕГА МЕНИНГ ЕООД
 
Посредническа дейност по наемане
на работа на морски специалисти;
Агенция за набиране на морски специалисти
на работа на кораби под български и чужд флаг.
ВЕСЕМ ООД
 
Агентиране на плавателни съдове;
Спедиторски услуги.
ВЕСЛАМ ШИПИНГ ООД
 
Митническо посредничество, изготвяне и попълване
на необходимите документи при внос, износ, транзит, реекспорт;
Вътрешна и международна спедиция на товари
с всякакъв вид транспорт – морски, автомобилен, жп;
Комбинирани, мултимодални превози на контейнеризирани
и конвенционални товари;
Претоварни операции в пристанищата
Варна-изток/запад и жп гара;
Складова дейност - закрит и открит склад за стоки по направление
внос, износ, транзит, реекспорт;
Разработване на оптимална транспортна схема;
Корабно агентиране в пристанищата Варна, Леспорт, Балчик;
Брокерство и чартиране на корабен тонаж;
Застраховане на товари;
Набиране на морски кадри за “Egon Oldendorff” – Германия.
ВОРТЕКС ШИПИНГ ООД
 
“Вортекс Шипинг” ООД е създадена през 1995 г.
с основна дейност корабно чартиране и мениджмънт,
агентиране и спедиция. През 2008 г. компанията става част
от структурата на Rhenus Logistics International GmbH, Германия,
като осъществява морски, речни и сухопътни интермодални
транспортни схеми по направлението Европа – Азовско,
Черно и Източно Средиземно море.
ГЛОБЪЛ МЕРИТАЙМ СЪРВИСИЗ ООД
 
Линеен агент на контейнерната линия Hapag Lloyd;
Транспорт на стоки в контейнери в цял свят;
Спедиция;
Докова дейност;
17 собствени камиона;
Автомобилен транспорт.
ГУД ФЕЙТ ШИПИНГ ЕНД ЧАРТЪРИНГ ООД
 
Корабно агентиране;
Въздушна спедиция;
Чартиране кораби за опасни товари;
Контейнерни превози.
ДЕСПРЕД АД – МЕЖДУНАРОДНА СПЕДИЦИЯ
 
Предлага пълна гама спедиторски, митнически, складови и транспортни услуги: железопътен, автомобилен, въздушен, морски, речен и контейнерни транспорти; групажни и комплектни превози; мултимодални транспорти с претоварване в собствени терминали; вътрешна дистрибуция; транзитни операции; две общи банкови гаранции; митническо агентство.
Организира въздушен транспорт на товари от и до летище София.
Агент по продажби на всички авиокомпании, опериращи в България – он/оф-лайн.
Вътрешен транспорт, складиране; опаковане, палетизиране и етикиране на пратки.
Организира превози на товари по железница за/от Европа, Азия, Близкия изток и товари през фериботния комплекс - Варна/Иличовск.
Транспортира частични товари и цели камиони от/до цяла Европа.
Разполага с редовни седмични групажни линии с фиксирани дати на отпътуване и доставка.
Превозва транзитни товари във всяко направление, собствени банкови гаранции.
Доставки “от врата до врата”.
Извършва превоз по море и в комбинирано съобщение до и от всяко направление по света на конвенционални товари, всички видове стоки в 20’ и 40 ‘ контейнери, хладилни и танк контейнери и друго специализирано оборудване.
Контейнерни групажни транспорти.
Две общи банкови гаранции и обезпечаване на всички видове транзитни операции.
Митническо представителство за всички митнически режими.
Изготвяне на всички видове митнически и транспортни документи, EUR1, сертификати и удостоверения.
Складиране и съхранение на всякакви товари - свободен, временен склад и склад под митнически контрол.
Дистрибуция в страната.
Информационни и логистични услуги.
Tранспортиране на панаирни и изложбени експонати и пълна документообработка.
ДЕТА МАРИТАЙМ ЕООД
 
Корабно агентиране;
Брокераж;
Чартиране;
Транспорт – морски и жп.
ДУНАВ ЕКСПРЕС РУСЕ ООД
 
Транспорт на стоки по река Дунав и всички
вътрешни водни пътища на Европа.
ДУНАВ ТУРС АД
 
Корабособственик;
Речни круизи и екскурзии;
Корабно агентиране и снабдяване;
Собствен понтон.
ЕЙЧ ЕЙЧ БРАДЪРС МЕРИТАЙМ ЕООД
 
ЕКОНОМУ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ШИПИНГ
ЕЙДЖЪНСИ ООД (EISA VARNA)
 
Контейнерни превози;
Международна спедиция;
Митническо оформяне;
Услуги “от врата до врата”.
ЕМ ЕС СИ БЪЛГАРИЯ ООД
 
Линеен корабен агент (генерален агент за България
на MSC Geneva, контейнерни превози - глобален сервиз).
ЗЕНИТ ШИПИНГ ЕООД
 
Брокери;
Агенти.
ИИСТ ШИПИНГ ЕООД
 
Морски брокераж;
Опериране;
Агентиране на кораби.
ИНТЕРМОДАЛ ООД
 
Линейно агентиране;
Корабно агентиране, чартиране и брокераж;
Железопътен транспорт;
Складиране и обработка на товари;
Спедиция;
Митническо посредничество.
ИНТЕРТРАНС АГЕНЦИЯ ООД
 
Купува, продава, отдава под наем контейнери.
ИНФЛОТ - ВАРНА ЕООД
 
Корабно агентиране.
Брокераж;
Менинг.
ИНФЛОТ 1 ЕООД
 
Корабно агентиране;
Менингова дейност.
КАРИМЕКС - КОРАБНА АГЕНЦИЯ
И МОРСКИ УСЛУГИ ООД
 
Корабно агентиране и спедиция.
КАТОНИ И КО. БЪЛГАРИЯ ЕООД
 
Корабно агентиране, фрахтоване, спедиция и логистика;
Всякакви други транспортни услуги и логистика;
Количествен и качествен контрол;
Търговско посредничество.
КМ И Д ЕООД
 
Корабни оператори и менажери;
Фрахтоване;
Корабно агентиране и брокераж;
Морско и общо застраховане като лицензиран
застрахователен брокер;
Консултантска и сървейорска дейност;
Набиране на екипажи;
Търговия.
КОММЕР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД
 
КОСАРА 2004 ООД
 
Митническо агентиране;
Корабно агентиране;
Спедиция;
Енергоремонт;
Метални конструкции и др.
КОСМОС ШИПИНГ АД
 
Агентиране;
Бункероване;
Чартиране;
Драгиране;
Набиране на екипаж.
КРИС – КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ЕООД
 
ЛИТШИПИНГ АД
 
Корабно агентиране;
Спедиция на морския транспорт;
Оформяне на митнически документи.
МАРИНА ГРУП АД
 
Чартъри, панорамни разходки, пикници, пиратско парти;
Организиране на тим билдинг на яхти.
МАРИТИМ ГРУП ООД
 
МАРКОВ И СИН ЕООД
 
МИТНИЧЕСКА АГЕНЦИЯ ГЛОБО ТРЕЙД
 
Изготвя всички видове митнически документи,
включително оригинални Евро 1 сертификати;
Осигурява митническо представителство;
Организира сухопътен и морски транспорт
от и до всички точки на света.
МОБИЛЕ ООД
 
Авто-, жп, контейнерни превози;
Корабно агентиране,
Митническо агентиране;
Претоварни операции;
Складиране;
Продажба, лизинг, наем на контейнери.
НАВИАГЕНТ
 
Корабно агентиране;
Спедиция.
НАВИГАТОР ООД
 
Корабно опериране;
Набиране на екипажи.
НАВИСПЕД АД
 
Корабно агентиране;
Транспорт – морски и жп;
Спедиция.
ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО
ПЛАВАНЕ АД – РУСЕ
 
Превоз на масови и генерални товари;
наливни неопасни товари и горива;
голямогабаритни и концентрирани товари;
Контейнерни превози между Констанца и Белград;
Фериботни превози между Видин и Калафат;
Ро-ро превози Русе - Рени - Русе и Пасау - Видин – Пасау;
Агентиране на български и чужди кораби
във всички български пристанища;
Спедиторска дейност, чартиране на речни и морски кораби;
Организиране на комбинирани превози: река - жп транспорт - море;
Круизи в българския участък на р. Дунав с пасажерски кораби.
Собствен флот, състоящ се от: кораби: тласкачи - тип 1740 к.с.,
тип 2400 к.с., тип 3150 к.с.; влекачи; маневрени и спомагателни.
ПАРНАВИ ЕООД
 
Морски сървей;
Карго сървей;
Количествен и качествен стоков контрол;
Аварийни констатации и инспекции на товари,
контейнери и всички видове превозни средства;
P&I сървей.
ПЕТРОМАР АД
 
Корабни оператори, мениджмънт;
Корабно агентиране, брокераж, чартиране;
Корабно бункероване;
Корабособственици.
ПРЕМИЕР ГРУП ООД
 
Корабостроене, кораборемонт;
Агентиране;
Корабно снабдяване.
РМС ВОРТЕКС ООД
 
Създадена през 2003 г. като съвместна компания
между немската компания
Rhein-Maas und See Schiffahrtskontor GmbH – Дуисбург,
и „Вортекс Шипинг“ ООД с основна дейност
корабно чартиране и мениджмънт
на собствени и наети кораби в района
на Азовско, Черно и Средиземно море.
РУБИШИПС ООД
 
Превози по р. Дунав;
Агентиране;
Брокераж;
Спедиция.
САФИНАТ ЕВРОПА
 
Корабен мениджмънт;
Опериране, агентиране.
СИЙ ПАРТНЕР ШИПИНГ ЕООД
 
Агентиране;
Брокераж (сухотоварен и танкерен);
След 1999 г.:
Покупко-продажба на кораби;
Управление на проекти и консултантски услуги
в областта на морския транспорт;
Консултира клиенти в областта на морското право,
застраховането, арбитраж и обща авария.
СИЙ СПЕД ООД
 
СИЙ СЪРВИЗ ООД
 
ТРАЙДЪНТ ФРЕЙТ ООД
 
Интернационална спедиторска
и корабна агенция.
ТРИМПЕКС ЮНИОН ООД
 
Линейно агентиране;
Трампово агентиране;
Комплексно обслужване на кораба.
ТРИУМФ МЕРИТАЙМ К.А. ЕООД
 
Корабно агентиране, брокераж,
морски и стоков контрол.
P&I сървейор - като представител на няколко
P&I клуба за България. Обслужваме пристанищата
Варна и Бургас, а също и Констанца.
Спедиторски и митнически услуги.
Превоз на контейнери.
УЪРЛД ТРАНСПОРТ ОУВЪРСИЙЗ
БЪЛГАРИЯ ЕООД

 
Морски, въздушен и сухопътен транспорт,
логистика, карго застраховки.
ФЛИЙТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
 
Корабен мениджмънт;
Брокераж;
Яхтено и корабно агентиране;
Морско консултиране;
Агенти по кораборемонт.
ХЕРМЕС ШИПИНГ ЕНД ТРЕЙДИНГ ООД
 
ЮНИАГЕНТ ВАРНА ООД
 
Корабно агентиране
ЯХТ СЪРВИЗ ЕООД
 
Гаранционно и следгаранционно обслужване и сервиз
на моторни и ветроходни плавателни съдове;
Оборудване на всички видове яхти с навигационна техника;
Поставяне на подводни светлини и камери;
Поставяне на хидравлични платформи на кърмата;
Цялостно почистване на яхти;
Боядисване на подводната част;
Монтаж на LCD/DVD и др. техника;
Монтаж на климатици, хладилници, ледогенератори и др.;
Регистрация на яхти за плаване в териториални води;
Изваждане на акт за националност;
Сервиз на двигатели: Volvo Penta и Mercury.
ЯХТЕН МАГАЗИН БЪЛГАРИЯ ЕООД
 
Официален дилър за България
на Bavaria Yachts;
Продава яхти и оборудване;
Яхт чартъри;

Всички права запазени. Репродукцията на целите или части от текста или
изображенията без изрично писмено разрешение от "Морски свят" е забранена.