Ключова дума Регистрация

Каталог "Кой кой е в морския бизнес" - индекси

Агенции за набиране на морски кадри Корабособственици Пристанища
Адвокати, морско право, морски застраховки Корабостроене, кораборемонт Пристанищни оператори, морски пилотаж, буксирна дейност
Администрации – морски, речни, митнически, безмитни зони Логистика Спасяване - морско и речно
Класификационни организации Медицина Спедиция
Консултанти, сървейори Митническо агентиране Транспорт – морски, речен, сухоземен (авто, жп)
Контейнерни превози Морски издателства Туризъм – морски, речен
Корабни оператори, мениджмънт Морско образование, научноизследователски центрове Флот – технически, спомагателен
Корабно агентиране, брокераж, чартиране Нестопански организации Яхти, лодки, оборудване
Корабно оборудване, снабдяване, пожарообезопасяване Подводна дейност Други

Каталог "Кой кой е в морския бизнес" - азбучник

АДИМАР ООД
 
АКВАДАНС ООД
 
Продажба на водолазно оборудване.
АЛКАИД ВЛК ООД
  
АЛФА МАРИН ООД
 
Корабен агент, чартиране, брокераж;
Доставка на ИМО символи и печатни издания, храни;
Техническо оборудване и доставка на химикали;
Митническо оформяне, транспорт с контейнери;
Превози на храни, замразени товари и товари с клас на опасност.
АЛФАКОНТ ООД
 
АРИС ШИПИНГ ЕНД ТРЕЙДИНГ ООД
 
Доставчици;
Мениджъри;
Брокери;
Агенти;
Спедитори.
АСЕН КОЖУХАРОВ И ПАРТНЬОРИ ЕООД
 
Обучение и разработка на технологии за композитни материали;
Продажба на машини и оборудване за композитни материали.
АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОРАБНИ СНАБДИТЕЛИ
 
Поддържа и защитава икономическите интереси на корабните снабдители.
Съдейства и подпомага своите членове при осъществяване
и усъвършенстване на специфичната им търговска дейност
по обслужване на кораби в българските пристанища.
Представлява интересите на членовете на сдружението
пред държавните органи и институции, корабособствениците
и други организации по въпросите на корабното снабдяване.
АСТРА ПЕЙДЖИНГ ООД
 
Разработка на системи за наблюдение на корабния трафик,
информационни системи в областта на морския транспорт,
системи за навигация, AIS и GPS софтуер и електронни карти;
Осигурява абонаментен достъп до информация
за корабния трафик в Черно море чрез системата
VT Explorer (
www.vtexplorer.com).
БЛУ СИЙ МАРИЙН СЪРВИСИС ООД
 
Техническа експлоатация на кораби;
Покупко-продажба на кораби, инспекции, консултации, флагиране;
Консултации по ново строителство, инвеститорски контрол;
Доставка на моторни яхти, катери;
Техническо снабдяване на кораби;
Доставки на резервни части;
Менинг агент – лиценз No 276/25.11.2004.
БОЛКАН КОМПОЗИТ ПОЛИМЕРС ЕООД
 
Внос и продажба на композитни материали.
БОН МАРИН ЛОДЖИСТИК ООД
 
Логистика;
Корабно агентиране;
Митническо агентиране;
Складова дейност и управление
на складове под митнически контрол;
Стифадоринг;
Международна и вътрешна спедиция;
Превоз и манипулиране на свръхтежки
и извънгабаритни товари.
БУЛКАРГО ООД
 
Морски дейности, инспекции/сървеи;
Всички видове морски инспекции, проверки на техническото
състояние на кораби, он/оф-хайър сървей и други процедури:
инспекции за P & I: общо състояние, товар/корпус;
Инспекции преди покупка на морски съдове;
Бункерен он/оф-хайър сървей;
Контейнерни огледи: инспекции при повреди, он/оф-хайър сървеи;
Корабни он/оф-хайър сървеи;
Инспекция на товара преди товарене и след разтоварване;
Инспекция на укрепването на товара;
Проверка на корабните товарни помещения за годност за товарене;
Драфт и улаж сървеи;
Оглед на общото състояние – кондишън сървей;
Инспектиране на корпус и машинария;
Унищожаване и определяне остатъчната девиация на магнитния компас;
Скоростни изпитания на новопостроени кораби и кораби след ремонт;
Поддръжка и ремонт на електронавигационно и радиооборудване;
Изготвяне на каргоплан за зърнени и опасни товари и защита
пред пристанищната Морска администрация;
Доставка на навигационни издания и морски карти;
Корекция на навигационни карти;
Доставка на електронни навигационни карти на С-МАР –
пълномощен дистрибутор;
Търговска оценка на дългосрочни активи;
Оценки по морски застраховки – товар, корпус, машинария;
контрол на укрепването на товари.
Фумигация, дезинсекция и дератизация: фумигиране на кораби
и всички видове стоки; дезинсекция на складове,
зърнохранилища, мелници, корабни товарни
помещения и др.; Дератизация на пространства,
застрашени от гризачи.
БУЛМАР КОНСУЛТ ООД
 
Корабостроене, кораборемонт;
Корабно оборудване, снабдяване,
пожарообезопасяване;
Подводна дейност.
БУЛПРОМАР ЕООД
 
Търговия и доставка на корабни
резервни части и оборудване.
БЪЛГАРСКО МАШИНОСТРОЕНЕ ДОБРИЧ – БМД АД
 
Производство на ремаркета за лодки.
ВАЛИМОРСК ООД
 
ВАРНА ДАЙВИНГ ЦЕНТЪР ЕООД
 
Внос и доставка на водолазна екипировка;
Водолазни курсове по международните
системи NAUI, CMAS, IDA;
Водолазни спускания.
ВАРНА МАРИЙН ООД
 
ИМО дистрибутор от 1996 г.;
Навигационни карти и публикации;
Корабни и яхтени дневници;
Карти и публикации за морски яхти;
Корекции на адмиралтейски и яхтени карти;
Български и международни морски публикации -
до всяка точка на света;
Девиации;
Доставка, сървей и ремонт на магнитни компаси;
Опитни морски консултанти;
Подбор и обучение на екипажи.
ВИСТАМАР ООД
 
Продажба, ремонт, изпитание и освидетелстване
на пожарогасители, противопожарни уреди;
Спасителни салове и аварийно корабно оборудване;
Оторизиран сервиз.
ГАМА 95 ЕООД
 
Корабно снабдяване с хранителни продукти
и техническо оборудване.
ГИАБ 44 ООД
 
ДАЙВ ПРО ООД - СПЕЦИАЛИЗИРАНА
ВОДОЛАЗНА ФИРМА

 
Инженеринг на хидротехнически съоръжения;
Всички видове подводни технически дейности;
Водолазни курсове, издаване на сертификати;
Водолазна екипировка Scubapro.
ДЕНЕБ ИНВЕСТ ООД
 
Корабни бои, индустриални и подови покрития “Hempel”;
Средства за навигационно осигуряване “Tideland Signal”;
Корабно оборудване и материали.
ДЖИ ЕС ИМПЕКС ООД
 
Сервиз и продажба на радионавигационно оборудване;
Оторизиран представител на NG Sperry Marine B.V. за България.
ДУНАВ ТУРС АД
 
Корабособственик;
Речни круизи и екскурзии;
Корабно агентиране и снабдяване;
Собствен понтон.
ДЯЯН ЕООД
 
Инженеринговата дейност: проектиране, доставка, монтаж и сервиз на пожарогасителни системи - водни (спринклерни и дренчерни), газови (с въглероден двуокис, FM 200, NAF SIII и др.), прахови; проектиране, доставка, монтаж и сервиз на пожароизвестителни системи – конвенционални, адресируеми; проектиране, доставка, монтаж и сервиз на противодимни системи.
Производството на: пожарогасителен прах ВС и АВС, пенообразувател DimiLex F-15 S AFFF, пожарогасители серия “ГАРАНТ” – прахови, водни, водопенни и с СО2, противопожарни табла;
Услуги: защита на метални и дървени конструкции; защита на горими дървени облицовки и текстилни материали (импрегнация); презареждане, сервиз и изпитване на противопожарна техника.
ЕЙЧ ЕЙЧ БРАДЪРС МЕРИТАЙМ ЕООД
 
ЕКСИМА ООД
 
Генерален корабен снабдител
ЕКСПРЕС ПОНТ ЕООД
 
Корабно снабдяване.
ЕЛДОМ ИНВЕСТ ООД
 
Водни нагреватели и готварски печки,
изработени специално за морски съдове.
ЕЛКОНСУЛТ ООД ВАРНА
 
GMDSS корабен сервиз и технически регистров преглед
на радио- и навигационна апаратура и доставка на същата.
ЕН СЪПЛАЙ
 
Хранително снабдяване;
Техническо снабдяване;
Битово снабдяване;
Ремонт.
ЕТ ДЕК 90 Е.СЕМЕРДЖИЕВА
 
Корабно оборудване и резервни части.
ИЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ - ЕЛЕКТРИЧЕСКА БОРСА
 
Специални кабели за корабни,
бордови и радиолокационни инсталации;
Апаратура;
Осветителни тела.
ИНТЕРЕЙ ЕООД
 
Представител за България на моторни яхти DORAL (Канада),
ELAN (Словения) и GLASTRON (СAЩ).
Постоянно изложение с модели на склад
на морска гара – Варна, и яхт марина – Созопол.
Извънбордови двигатели SUZUKI,
надуваеми лодки SUZUMAR;
пропелери SOLAS;
радио- и навигационно оборудване COBRA Marine;
електронни карти за чартплотери C-Map;
ултразвукова защита срещу обрастване
ULTRASONIC Antifouling.
ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ МОРСКИ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД
 
Проучване, проектиране, доставка, монтаж,
гаранционно и извънгаранционно обслужване на корабно
и брегово радиокомуникационно и навигационно оборудване;
Цялостни системни решения за осигуряване безопасността
на корабоплаването по река и море;
Системи за позициониране и проучване;
Яхтено и туристическо обрудване.
ИНТЕРТРАНС АГЕНЦИЯ ООД
 
Купува, продава, отдава под наем контейнери.
КАНГО 2000
 
Производство на различни видове оплетни въжета,
статични (европейски сертификати) и динамични
с широки области на приложение: кораби и други
плавателни съдове; спортни цели; индустрията; бита.
КАНГОС 2001 ООД
 
КАРАДА ООД
 
Официален вносител за България на моторни лодки Caribe;
оторизиран дилър на Honda;
Лодки, извънбордови двигатели, автомобили,
мотоциклети, силова продукция.
КАРАС ЕООД
 
Производство и доставка на палубни изделия,
резервни части за палубни изделия
и фитинги за люкови закрития.
КОРАБНО МАШИНОСТРОЕНЕ АД
 
Корабостроене и кораборемонт;
Производство на корабно оборудване:
люкови закрития и фитинги за тях;
кърмови рампи; палубни механизми и др.
Проектиране и строителство на плаващи
стоманобетонни съоръжения: паркинги, болници,
помпени станции, работилници и др.;
Проектиране и изработване на метални конструкции:
мостове, кули, кранове и др.
КРАСИО ЕООД – ВАРНА
 
Оторизирани радиосървейори от ИА МА и много класификационни
организации: BV, GL, DNV, NKK, LR;
Сървей и инсталация на корабно радио- и навигационно обзавеждане: GMDSS радиообзавеждане, АИС транспондери, спътниково комуникационно оборудване, навигационна техника;
Одобрена фирма за извършване на годишни проверки на EPIRB адиобуйове;
Продажби, монтаж и сервиз на морските продукти на “ACR Electronics” - САЩ: радиобуйове, радартранспондери, AIS транспондери, ECDIS, VDR; “Netwavesystems” - Холандия: VDR, s-VDR; “Interschalt” – Германия: VDR, s-VDR; “COMAS” – Гърция, s-VDR;
ITU – публикации (нови издания).
ЛАЛИЗАС МАРИН БГ ООД
 
Изключителен представител на фирма
LALIZAS – Гърция, за България.
Продажба на разнообразно корабно и яхтено оборудване,
спасителни средства, спортни облекла и надуваеми лодки.
Фирмата е оторизирана да извършва
освидетелстване на спасителни средства.
ЛЗ ЯХТЕН МАГАЗИН ООД
 
Официален дилър за България на GPS Magelan;
Lewmar, Williams Jet Tenders, Volvo Penta,
International Paints, Eval, Marlow, Bombardier
Яхтено оборудване, яхти и лодки.
ЛЗ ЯХТИНГ1991 АД
 
Дилър за България и Румъния на моторни яхти
Sunseeker, Formula, Monterey, Rinker, Williams Jet Tenders
и ветроходни яхти Bavaria.
Продажба на яхти;
Мениджмънт на яхти, чартиране;
Яхтено оборудване;
Ремонт и поддръжка, съхранение в безмитен склад;
Яхтена борса – морска гара Варна.
МАРИЙН КЕЪР ЕООД
 
Агент на Total Lubmarine за България;
Агент на Wartsila за България;
Доставка на корабни масла Total Lubmarine във всички пристанища по света, безплатни анализи, собствени баржи, разсрочено плащане;
Wartsila е собственик на двигателите Sulzer, Deutz, Wartsila, Hohab, Vovo Penta, Lips, Stork и други. Проектира и произвежда корабни пропулсивни комплекси с тронкови и кръстоглавни двигатели до 90 000 kW, доставя резервни части и възстановява. Възможност за подмяна на стари двигатели ремонтирани. Произвежда нови и предлага части за дизел генератори, подрулващи устройства, гребни винтове и валове, редуктори, системи за дистанционно управление, корабна автоматика, сепаратори и прочие;
Покрива нормите на SOLAS и IAPP MARPOL;
Wartsila Power Industry произвежда и доставя алтернативни електроцентрали до 300 MW, генератори, работещи на метан и дизелово гориво, ко-генератори с биогориво, технически проекти, гаранция сервиз и консултация в целия свят.
МАРИНА СИСТЕМС
 
Проучване, проектиране и изграждане на диги,
яхтени пристанища и плаващи понтонни кейове.
Официален представител на Poralu Marine;
Изключителен представител за България на Princess Yachts,
Великобритания, ветроходни и моторни Jaenneau, Франция
и лодките Wind Boat;
Изключителен представител за България
на извънбордовите двигатели Mercury;
Водолазни курсове на Diving BG по учебните системи
на PADI, IANTD, NAUI Tech, GUE и DIR.
МОБИЛЕ ООД
 
Авто-, жп, контейнерни превози;
Корабно агентиране,
Митническо агентиране;
Претоварни операции;
Складиране;
Продажба, лизинг, наем на контейнери.
МОНИКС МАРИН СЕРВИЗ ООД
 
Генерален корабен снабдител;
Техническо и хранително снабдяване;
Резервни части, кораборемонт;
Пиротехнически средства;
Пoжарни системи, сейфти екипировка;
Митническо представяне.
МОРГАН ЕООД
 
Двигатели, генератори, редуктори;
Дейдвудни уплътнители, съединители, винтове;
Компресори, инсгенератори;
Помпи и вакуумни тоалетни системи;
Палубно оборудване, кранове;
Пиротехника “COMET”.
НАВИКОМ БГ ЕООД
 
Доставка и продажба на абразив за бластиране.
НАВИКОМ ЕООД
 
Навигационно оборудване - доставка, монтаж и сервиз;
Оборудване на кораби.
ПЕРМ СЕРВИЗ ООД
 
Автоматизация на технологични процеси
Възстановяване, ремонт и поддръжка
на металорежещи машини с CNC
ПОРТОВИ ФЛОТ 99 ЕООД
 
Пристанищно маневриране и морска буксировка с влекачи;
Товаро-разтоварни операции със 100-тонен плаващ кран.
ПОСРЕДНИЧЕСКА КЪЩА ВАРНА ООД
 
Внос-износ морско оборудване,
посредничество и обща търговия.
Предлагаме: резервни части за кораби,
дървени корабни модели и проектиране
на малки кораби, материали, котви, вериги.
ПРИМОРСКА АНТРЕПОЗИТНА ТЪРГОВИЯ ООД
 
Търговски представител на АО “БМЗ” – Брянск;
Корабно техническо снабдяване;
Технически мениджмънт;
Складова дейност – публичен митнически склад;
Транспорт, митническо агентиране;
Корабоплаване, корабостроене.
РЕМТЕХНОЛОДЖИ ООД
 
Специализиран ремонт и заварка на чугуни,
корпусни детайли (глави, картери, блокове и др.)
по технология и консумативи - Castolin Weld Iron – студен
и горещ метод с гаранция на ремонта до 2 г.;
Ремонт и производство на части и възли за корабна
и друга плавателна техника, подводноинженерна дейност,
курсове за подводно рязане и заваряване;
Кораборемонт и авариен ремонт на корабно оборудване.
Съвременни технологии на ремонт и механична обработка
на шийки, ротационни и уплътнителни повърхности,
възстановяване на закалени и отчупени зъби на зъбни
колела до 8 м на място, без демонтаж.
Ремонт и специализирани технологии на заваряване;
Сонарни системи.
РОДИА-ИНТ ООД
 
Доставка на електрокомпоненти и спомагателни средства: уникален асортимент от лупи с осветление, ултравиолетови и инфрачервени лампи на Daylight – Англия; пълна гама релета, цокли и аксесоари на фирма Finder – Италия; пълна гама предпазители от Siba – Германия; пълна гама монофазни и трифазни мощни изправителни мостове от Powersem – Германия; високоволтови, мощни, свръхмощни резистори, шунтове, резисторни сборки от EBG – Австрия; пълна гама алуминиеви радиаторни профили, жични и керамични потенциометри от DAU – Австрия; светещи бутони, контактори и микропревключватели от RealTend – Тайван; пълна гама кабели от ConCab – Германия;
Метали - профили и листа от неръждаема стомана, алуминий, мед, месинг от фирма ThyssenKrupp – Германия;
Яхтинг – представител за България на BLADERIDER INTERNATIONAL Ltd-Австралия.
СД СТЪКЛОПЛАСТ – ЦАРЕВО
 
Лодки от стъклопластмаса от 2,85 до 11 м;
Корабно оборудване и др. промишлени
изделия от стъклопластика.
СЕНИ ООД
 
Kорабен сервиз – техническо и провизионно снабдяване,
корабни масла Mobil, кораборемонт, преустройство на кораби;
Доставка, консултация и монтаж на полимерни плъзгащи
лагери Thordon за винто-рулева група;
Официален дилър за корабни двигатели и резервни части
Volvo Penta и Suzuki Marine;
Индустриален сервиз – официален дистрибутор на уплътнения,
изолации, компенсатори Frenzelit, салникови набивки
ProPack, полимерни материали и ремонтни технологии Belzona;
Продажба на корабно и яхтено оборудване,
спасителни средства, спортни облекла и надуваеми лодки.
СИЙГЕЙТ ВИХ ТРЕЙДИНГ И ШИПИНГ ООД – ВАРНА
 
СПМ ИНСТРУМЕНТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
 
Доставка, монтаж, обучение и сервиз на комплексни диагностични прибори и on-line системи за следене състоянието на роторни машини;
Измерване и анализ на търкалящи лагери по метода на ударните импулси (SPM) и SPM Spectrum TM
Измерване на вибрации, съгласно ISO 2372 и ISO 10816;
Прецизен вибрационен анализ за откриване на различни машинни повреди чрез метод EVAMTM;
Изследване на резонансни явления и „критични скорости”;
Изследване на плъзгащи лагери чрез „Orbit analysis”;
Динамично балансиране на ротори на място в 1 и 2 равнини;
Лазерно центроване на валове чрез LineLaserTM – хоризонтални и вертикални;
Системи за непрекъснато следене състоянието на лагерите и вибрациите на турбокомпресорни агрегати;
Прибори за локализиране на механичен шум;
Лазерни системи Easy Laser® - центроване на валолинии, основни и дейдвудни лагери измерване на праволинейност, равнинност, перпендикулярност, успоредност, праволинейност на отвори, отвесност, центровка на стругове и др.
ТЕРЕМ КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА ЕООД
 
Докови и кейови ремонти на кораби;
Корабостроене;
Преоборудване на кораби.
ТРАНС-МАР СЪРВИСИЗ ООД
 
„Транс-Мар Сървисиз“ ООД е единственият по рода си морски технически център, занимаващ се с внос, износ и търговия на едро и дребно с морски технически стоки, материали и консумативи за поддръжката на кораба, както в експлоатационни условия, така и по време на ремонтни работи. Фирмата е официален дистрибутор на фирмите Molyslip Atlantic Limited и CAMON Instruments and Meter Co. за страната. В складовете си разполагаме с голямо разнообразие от технически стоки, електрооборудване и навигационни пособия.
Във връзка с обслужването на клиентите си фирмата извършва корабно снабдяване във всички пристанища в България и порт Констанца, Румъния.
Внос и търговия с морски технически стоки;
Корабно снабдяване;
Спедиция;
Митническо агентиране;
Кораборемонт.
ЦИКОНИЯ ООД
 
Производство, сервизно обслужване и сертифициране
на всички видове пожарогасители и противопожарно
оборудване за морски и индустиални цели.
Съхранение, разфасовка и доставка на технически газове.
Проектиране и изграждане на пожарогасителни
и пожароизвестителни системи. Хидравлично и пневматично
изпитване на съдове и тръбопроводи под налягане.
Корабно снабдяване и услуги.
ШИПТЕХНИКС ЕООД
 
Дистрибутор на продукти на фирмите Raymarine,
Navionics, KANNAD, NASA, President Electronics,
AC Marine, INTERPHASE, Wesmar;
Доставка и сервиз на корабно и яхтено
радиосвързочно и навигационно оборудване.
Радари, ехолоти, EPIRB, SART, AIS,GPS, VHF,
STV Sat, Navtex, автопилоти, ветромери,
жирокомпаси, антени, морски карти,
професионална риботърсеща апаратура.
Обучаващи тренажори по навигация и механика.
ЮНИМАСТЪРС ПИ ЕМ ЕЛ ЕООД 
 
Търговия с корабни и промишлени
химикали за почистване;
Водообработка;
Горивообработка;
Технически газове;
Фреони;
Корабни масла и греси;
Корабно снабдяване с хранителни,
технически и акцизни стоки;
Ремонт и съхранение на контейнери и кораборемонт;
Морско и пристанищно обслужване;
Корабно агентиране;
Митническо представителство;
Агентийски услуги;
Терминални операции;
Специализирани услуги.
ЯХТ СЪРВИЗ БЪЛГАРИЯ ООД
 
Гаранционна и извънгаранционна поддръжка
на нови и употребявани яхти;
Възстановяване, ремонт и поддръжка
на моторни и ветроходни яхти;
Годишни ремонти по корпуса;
Монтаж на климатици, подрулващи устройства,
ел.лебедки и др.;
Осигуряване на места на обслужваните яхти;
Представител на: Volvo Penta, MAN - двигатели, HFL –
климатици и генератори, Schenker – watermakers,
Weber Motor, Lewmar, K?hler, Bombardier.
ЯХТЕН МАГАЗИН БЪЛГАРИЯ ЕООД
 
Официален дилър за България
на Bavaria Yachts;
Продава яхти и оборудване;
Яхт чартъри;

Всички права запазени. Репродукцията на целите или части от текста или
изображенията без изрично писмено разрешение от "Морски свят" е забранена.